Tydzień z prawem (212)

Moi rodzice rozwiedli się, bo ojciec nie mógł pogodzić się z faktem, że mój brat urodził się z zespołem Downa. Przeprowadziliśmy się z mamą do Warszawy, a ojciec pozostał na gospodarstwie swoich rodziców, które prowadził ze swoim młodszym bratem. Niedawno dowiedziałam się, że siedlisko dziadków zostało wystawione na sprzedaż. Stryj pozałatwiał wszystkie sprawy spadkowe po swoich rodzicach i po bracie, czyli moim ojcu. Czy miał do tego prawo i czy mógł sprzedać nieruchomość...

Spadek bez gadek

Adwokat Agnieszka Malczyk

Bez wątpienia należycie z bratem do kręgu spadkobierców po dziadkach i ojcu. Należy potwierdzić, czy rzeczywiście było przeprowadzone postępowanie spadkowe po dziadkach. Proponuję zwrócić się z zapytaniem do sądu właściwego według miejsca ostatniego zamieszkania dziadków. Gdyby potwierdziła się informacja, że sprawa się odbyła, trzeba dowiedzieć się dlaczego nie została pani zawiadomiona o sprawie. Może stryj nie znał adresu i został wyznaczony kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, który reprezentował pani interesy.

Gdyby okazało się, że została zatajona informacja, iż należycie do kręgu spadkobierców, należy wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

Warto pamiętać, że postanowienie stwierdzające nabycie spadku należy do orzeczeń wydawanych w postępowaniu nieprocesowym, które – mimo swej prawomocności – mogą zostać uchylone lub zmienione. Jak wynika z treści art. 679 KPC, wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.

W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd zmieni to postanowienie i stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Tak już jest, że pomimo tego, iż zapewnienie spadkowe jest składane pod przysięgą i z groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, ludzie nie ujawniają niepełnosprawnych krewnych albo krewnych mieszkających w odległych miejscowościach, aby zwiększyć swój udział w spadku.

Numer: 19 (1075) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *