Tydzień z prawem (210)

Rzadko zdarza mi się jakakolwiek nieobecność w pracy. Jednak z powodu konieczności rodzinnej potrzebowałam jednego dnia wolnego. Zadzwoniłam do mojego szefa i poprosiłam o dzień urlopu na żądanie. Ten zażądał szczegółowych wyjaśnień i w końcu się zgodził. Pouczył mnie, że powinnam go poinformować na piśmie. Czy faktycznie urlop na żądanie trzeba zgłaszać na piśmie? Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie pracownikowi? I czy trzeba wyjaśniać przyczynę...

Mniemanie na żądanie

Adwokat Agnieszka Malczyk

Zagadnienie urlopu na żądanie reguluje art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. KP (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym, ale nie więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Natomiast pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Przepis ten stanowi szczególny rodzaj uprawnienia pracownika w odniesieniu do pracodawcy i nie musi go uwzględniać w planach urlopowych.

Co do formy zgłoszenia urlopu na żądanie, należy zauważyć, iż w kodeksie nie zostały prowadzone określone wymogi. W związku z powyższym, przyjmuje się, że pracownik może to zrobić w dowolny wybrany przez siebie sposób. Pracownik może zatem zgłosić skorzystanie z urlopu na żądanie ustnie, telefonicznie, czy nawet faksem lub sms-em i nie ma obowiązku złożenia formalnego (pisemnego) wniosku.

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Jednak jego istota wyraża się w obowiązku pracodawcy udzielenia na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym.

W związku z powyższym to pracownik ma prawo zadecydowania o terminie wykorzystania części urlopu wypoczynkowego samodzielnie. Urlop na żądanie nie jest planowany i oznacza, że pracodawca musi pozostawić te czterech dni do dyspozycji pracownika.

Tak więc pani pracodawca nie miał wyjścia i praktycznie nie mógł odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie. Należy jednak pamiętać, że obowiązek udzielenia takiej przerwy w pracy nie jest bezwzględny. Pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy. Jeżeli jednak nie występują szczególne okoliczności, uzasadniające odmowę udzielenia prawnikowi przez pracodawcę urlopu na żądanie, to nieudzielenie tego urlopu będzie stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Art. 282 § 1 pkt 2 KP mówi wyraźnie, że kto, wbrew obowiązkowi, nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Pracownik nie musi też szczegółowo wyjaśniać przyczyny swojego żądania, a tym bardziej tłumaczyć się lub pisać proszące podania.

Numer: 15 (1071) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *