Tydzień z prawem (204)

Po kilku latach rozłąki pojechałam do córki do Irlandii. Po lądowaniu okazało się, że bagaż, który nadałam w Modlinie, nie przyleciał razem ze mną. Zostałam bez prezentów, lekarstw i ubrań, więc wyjazd zamiast przyjemnego zamienił się w stresujący a nawet krępujący. Bagaż odnalazł się, ale już po powrocie, w Polsce. Czy mimo to mogę żądać jakiejś rekompensaty? Czy będę ponosić jakieś koszty związane z kurierem?

Koszmarny bagaż

Tydzień z prawem (204) / Koszmarny bagaż

Podstawa prawna określająca zakres odpowiedzialności przewoźników za bagaż określa jest zawarta w rozdziale III, konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu w 1999 r.

Zgodnie z artykułem 19 konwencji to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów.

Tak więc, gdy po przylocie pasażer stwierdza, że bagaż został zgubiony należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt i sporządzić protokół. Przewoźnik w związku ze zgłoszeniem wydaje oficjalne potwierdzenie zgłoszenia z nadanym numerem referencyjnym. Dokument ten należy zachować do zakończenia sprawy reklamacji. Jednocześnie od momentu dokonania zgłoszenia, przewoźnik rozpoczyna poszukiwania zagubionego bagażu.

Jeśli o to pani zadbała, można domagać się od przewoźnika wypłaty dziennej diety na zakup rzeczy pierwszej potrzeby. Można też zakupić najpotrzebniejsze rzeczy na własny koszt, a następnie żądać zwrotu kosztów poniesionych na zakup. Zwrot obejmuje niezbędne artykuły rzeczywistej pierwszej potrzeby, więc koszty związane z zakupem innych rzeczy nie będą refundowane przez przewoźnika. Warto wiedzieć, iż niektórzy przewoźnicy wprowadzają ograniczenia kwotowe rzędu 100 USD.

Jednocześnie proszę pamiętać, że bardzo często posiadane przez linie lotnicze regulaminy przewozu, wyłączają odpowiedzialność przewoźnika za cenne rzeczy znajdujące się w bagażu pasażera, takie jak m.in. biżuteria czy sprzęt elektroniczny. Jeżeli podróżujemy z tego typu przedmiotami i umieszczamy je w bagażu, który jest nadawany, to warto tego rodzaju przedmioty dodatkowo ubezpieczyć.

Jeżeli w związku z opóźnieniem bagażu doznała pani dodatkowej szkody, (np. była pozbawiona leków przez sytuacja zagrażała zdrowiu) można dochodzić dalszej rekompensaty od linii lotniczych na drodze cywilnej.

Numer: 9 (1065) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *