Tydzień z prawem (203)

Mąż poznał na portalu randkowym kobietę, a kiedy wyjechałam z dziećmi na wakacje, spotkał się z nią i mnie zdradził. Sam się do tego przyznał i chciał się do tamtej kobiety wyprowadzić. Nasze rodziny – dla dobra wiary i dzieci – namówiły nas do terapii małżeńskiej. Było lepiej, ale, tak naprawdę terapia pokazała jak bardzo oddaliliśmy się od siebie. Nasze pożycie nie wróciło do stanu przed zdradą, do której ciągle wracałam myślami. Jestem prawie pewna, że nie kocham już swojego męża, a na pewno już mu nie ufam. Czy mogę żądać rozwodu z winy męża po tym, jak mu wybaczyłam zdradę...

Wybaczona zdrada

Tydzień z prawem (203) / Wybaczona zdrada

Orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. W zakresie orzekania o winie obowiązuję zasada oficjalności, co oznacza, że sąd obowiązany jest o niej orzec z urzędu. Sąd może zaniechać orzekania o winie jedynie w przypadku zgodnego żądania małżonków. Powyższe wynika z art. 57 § 2 z ustawy z 25 lutego 1964 roku KRiO. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
Orzeczenie w przedmiocie winy rozkładu pożycia małżeńskiego zamieszcza się w sentencji wyroku rozwodowego. Stwierdza ono, że rozwód nastąpił z winy konkretnego małżonka, z winy obojga małżonków lub bez winy któregokolwiek z małżonków.
Zdrada małżeńska stanowi rażący przejaw nielojalności wobec współmałżonka, co niewątpliwie może prowadzić do uznania małżonka niewiernego winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. Fakt – mąż dopuścił się zdrady, po czym pani mu ją przebaczyła. Przyjmuje się, że przebaczone czyny powinny w procesie o rozwód być rozpatrywane w związku z rozkładem pożycia. W przebaczeniu mieści się oświadczeniu o puszczeniu w niepamięć przewinień drugiego małżonka. Następuję ono jednak nie przez fakt przebaczenia i pojednania się małżonków, lecz przez to, że z czasem związek  przyczynowy między przebaczonymi uchybieniami, a wzajemną postawą małżonków i stanem ich pożycia przestał istnieć.
W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy przyjął, że KRiO nie nadaje faktowi przebaczenia charakteru okoliczności wyłączającej możliwość powołania się na cudzołóstwo jako przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli rzeczywiście przyczyniło się ono do rozkładu.
Może być tak, że małżonek wybaczył drugiemu małżonkowi i nawet podjął z nim współżycie, ale nie wytrzymuje psychicznie swojej wspaniałomyślności i zmienia zdanie w tej kwestii. Zmiana stanowiska  małżonka skrzywdzonego świadczy o takiej sytuacji, że czyn wybaczony stanowi przyczynę zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wydaję się, iż taki przypadek zaszedł w państwa małżeństwie. Tak więc, jeśli zdecyduje się pani na rozstanie, może żądać rozwodu z winy męża.

Numer: 8 (1064) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *