Tydzień z prawem (200)

Piszę w imieniu mojego młodszego brata, który nie ma farta i jest czarną owcą w rodzinie. Zaczęło się od tego, że wdał się w bójkę, za co otrzymał karę w zawieszeniu. Po jakimś czasie ustatkował się i ożenił. Niestety, żona nie była mu wierna i kiedy się o tym dowiedział, zaczęły się problemy z alkoholem i rozwód. A po tym, jak wsiadł po alkoholu do samochodu i został złapany przez policję, spędził ostatnie 1,5 roku za kratami. W tym czasie bratowa urodziła dziecko i podała go jako ojca biologicznego, co jest nieprawdą. Czy takie oszustwo jest możliwe i jak je udowodnić...

Przeczy do rzeczy

Tydzień z prawem (200) / Przeczy do rzeczy

Brat po rozwodzie został uznany za ojca byłej żony, bo zgodnie z art. 6 2 § 1 Kodeksu r odzinnego i o piekuńczego, domniemywa się, że dziecko urodzone przed upływem trzystu dni od ustania m ałżeństwa pochodzi od męża matki.
Powyższe domniemanie oczywiście może być obalone. W tym celu należy wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Warto pamiętać, że jest ono ograniczone ramami czasowymi. Tak więc pani brat może wytoczyć wyżej wymienione powództwo w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez byłą żonę. Po upływie tego terminu legitymację do roszczenia powództwa i zaprzeczenie ojcostwa ma jedynie prokurator.
Należy podkreślić, iż zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki, w tym przypadku Pani brat, nie jest ojcem dziecka. Należy przedstawić okoliczności, o których pani  napisała, a mianowicie, że dwa lata przed rozwodem nie mieszkał z byłą żoną i nie utrzymywał z nią kontaktów również fizycznych. Przy czym nie można wykluczyć, iż w postępowaniu sądowym będzie wywołana opinia z badań DNA na okoliczność ojcostwa. Oczywiście powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, pani brat powinien wytoczyć przeciwko dziecku i matce, o czym mówi bezpośrednio  art. 66 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Numer: 5 (1061) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *