Tydzień z prawem (199)

Jestem z mężem w trakcie rozwodu. Główną przyczyną była jego zdrada. Związał się z młodszą kobietą – naszą pracownicą. Przez wiele lat razem prowadziliśmy działalność gospodarczą, która była zarejestrowana na męża. Jednak nigdy mi nie limitował wydatków zarówno na dom jak i na moje potrzeby. Teraz on prowadzi firmę z tą kobietą, a ja muszę sobie radzić sama. To jest dla mnie bardzo krzywdzące, więc pytam, czy mogę żądać od męża alimentów...

Kręte alimenty

Pani oczekiwania są jak najbardziej uzasadnione, a roszczeń alimentacyjnych w wypadku rozwodu można w toku sprawy lub po prawomocnym wyroku orzekającym rozwód.

Prawo do żądania alimentów od współmałżonka ma małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a znajduje się w niedostatku oraz małżonek uznany za niewinnego rozkładu pożycia, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Winny rozkładu pożycia małżeńskiego nie jest uprawniony do żadnej rekompensaty.

Wniosek o zasądzenie alimentów może złożyć zarówno powód, jak i pozwany na rozprawie w obecności drugiego małżonka, lub w piśmie procesowym złożonym poza rozprawą, które należy doręczy drugiemu małżonkowi.

Dopiero bowiem w razie zgłoszenia wniosku w obecności drugiej strony lub z momentem doręczenia pism zawierającego wniosek o zasądzenie alimentów następuje w tym zakresie stan sprawy w toku (lis pendens) i druga strona może podjąć obronę swoich interesów w tym przedmiocie.

Jeśli więc zdecyduję się pani na złożenie tego wniosku, proszę pamiętać o jego uzasadnieniu, w którym opisze pani swoją wcześniejszą i obecną sytuację materialną oraz możliwości zarobkowe – potencjał ekonomiczny i realne dochody męża z działalności gospodarczej.

Sąd orzekający w sprawach o rozwód może zasądzić roszczenie alimentacyjne wyłącznie w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Cezurę czasową stanowi zamknięcie rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Później trzeba czekać do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Warto wiedzieć, że sąd orzekający rozwód nie może uchylić się od rozpoznania zgłoszonego przez małżonka roszczenia alimentacyjnego. Jednak w wypadku oddalenia powództwa o rozwód lub separację, sąd nie może zasądzić alimentów.

Numer: 4 (1060) 2018 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *