Tydzień z prawem (195)

Wstyd się przyznać, ale od wielu lat mam problem z synem. Zaczęło się od jego rozwodu, a teraz pije, podkrada mi pieniądze, krzyczy na mnie, a ostatnio mnie pobił. Nie chce tego zgłaszać na policję, ale zaczynam obawiać się o swoje życie i zdrowie, bo syn nie kontroluje siebie po alkoholu. Jakie kroki prawne powinnam podjąć w tej sprawie? Słyszałam, że jeśli uszkodzenia ciała mają charakter lekkich, prokuratura nie podejmie tej sprawy i muszę sama złożyć do sądu prywatny akt oskarżenia...

Syna też się ima

Tydzień z prawem (195) / Syna też się ima

Na wstępie należy odwołać się do artykułu 157 KK, który może mieć zastosowanie w niniejszej sprawie. Jak wynika z paragrafu pierwszego tego artykułu, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 , podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Uszczerbek na zdrowiu określony w art.156 §1 kk oznacza pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, inne ciężkie kalectwa, chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, chorobę realnie zagrażającą życiu, trwałą chorobę psychiczną, całkowitą albo znaczną trwałą niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
Odnosząc się z kolei do paragrafu drugiego wcześniej wymienionego art. 157 KK należy zauważyć, że kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia   trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
No i wtedy ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego, a jeśli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą, na jej wniosek (§ 5 art. 157 kk).
Powinna więc pani złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W toku postępowania przygotowawczego zostanie wywołana opinia biegłego sądowego określająca stopień  naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia. Warto zwrócić uwagę, że z faktu, iż przebywała Pani w szpitalu przez okres 6 dni nie wynika wcale, że rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni. Nie są to pojęcia równoważne, tak jak nie ma znaczenia, ile czasu była pani na zwolnieniu lekarskim.
Nawet gdyby chodziło o rozstrój zdrowia poniżej 7 dni, to i tak mamy do czynienia z przestępstwem publiczno-skargowym a nie prywatno-skargowym z uwagi na fakt, iż sprawcą jest osoba najbliższa. Tak więc nie ma potrzeby składania prywatnego aktu oskarżenia, a tylko wniosek o ściganie syna.

Numer: 48 (1052) 2017   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *