Żakowskie pasy

Tegorocznej uroczystości pasowania na uczniów szkoły podstawowej w Żakowie, towarzyszyło inne podniosłe wydarzenie. Szkoła otrzymała Medal Pro Masovia przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za przyczynienie się do kulturalnego i społecznego rozwoju Mazowsza. Zasłużenie...

Cnoty na medal

Żakowskie pasy / Cnoty na medal

W żakowskiej szkole noszącej imię dzielnego rycerza Zawiszy Czarnego, od lat wciela się w życie siedem cnót rycerskich – wierność, pobożność, męstwo, roztropność, ciekawość świata, hojność i honor – adaptowanych na potrzeby współczesności, a wychowawcy z wiarą przekonują, że etyka rycerska może i dzisiaj prowadzić drogą uczciwego życia. Czas przebywania w placówce podzielono na trzy cykle. I tak uczniowie kl. I-III SP to paziowie, w klasach IV-VI są giermkowie, a uczniowie kl. VII i gimnazjaliści to rycerze.
W dniu pasowania pierwszoklasistów na ucznia-pazia, a siódmoklasistów na rycerza wzorem Zawiszy Czarnego oraz ich uroczystego ślubowania na sztandar szkoły, nie zabrakło bogatego programu artystycznego oraz licznych nawiązań do kończącego się jubileuszowego setnego roku istnienia szkoły.
Tak więc dyrektor Anna Duszczyk nie szczędziła słów uznania dla swoich poprzedników i obecnych współpracowników – wyróżniających się, pełnych pasji i oddania, będących siłą napędową żakowskiej szkoły. Ta wieloletnia praca przyniosła piękne owoce, a jej dydaktyczne i  wychowawcze efekty dały nie raz powody do dumy.
Wkład kilku pokoleń żakowskich pedagogów, ale i całej szkolnej społeczności – także uczniów i rodziców, w rozwój Mazowsza został dostrzeżony przez marszałka Mazowsza. W obecności licznie przybyłych gości na czele z wójtem Grzegorzem Zielińskim oraz przewodniczącym rady Zenonem  Jurkowskim, dyrektor Mirosław Krusiewicz, przekazał na ręce Anny Duszczyk Medal Pro Masovia, a wraz z nim pamiątkowy dyplom, na którym widnieje laudacja – Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego WYRÓŻNI AM Publiczną Szkołę Podstawową im. Zawiszy Czarnego w Żakowie Medalem Pamiątkowym PRO MASO VIA. Świadkami tej uroczystej chwili byli też zasłużeni dyrektorzy żakowskiej placówki Stanisław Prus i Tadeusz Gnoiński oraz inni emerytowani pracownicy, którzy podobnie jak wszyscy zebrani, nie kryli wzruszenia.
W setnym roku istnienia szkoły marszałek przyznał również dyplomy uznania dyrektor Annie Duszczyk oraz najwytrwalej pracującym na rzecz  żakowskiej placówki nauczycielom – Teresie Dydek, Ewie Piotrowskiej, Kamili Grubie, Annie Michalik oraz Barbarze Antosiewicz.

Numer: 47 (1051) 2017   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *