Tydzień z prawem (194)

Zaraz po ślubie nasi rodzice podarowali nam pieniądze na zakup działki, na której mieliśmy się budować. Mąż wyjechał do Niemiec, aby zarobić na wykończenie domu. Niestety, nasze małżeństwo powoli zaczęło się psuć. Już w trakcie rozwodu doszliśmy do porozumienia w wielu kwestiach majątkowych Jednak nie wiemy, czy majątkiem wspólnym  możemy podzielić się już na sprawie rozwodowej czy konieczne jest założenie drugiej sprawy w sądzie? Czy są jakieś terminy w sprawie o podział majątku...

Jak dzielić, to szybko

Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać zarówno w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Na wniosek jednej ze stron, sąd może orzec o kwestii podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernych trudności i zwłoki w postępowaniu. Jesteście zgodni, więc może się udać już w trakcie rozwodu, ale warto zgłosić ten wniosek z proponowanym sposobem podziału jeszcze przed rozprawą, aby sąd miał czas się z nim zapoznać.
Po rozwodzie możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku po ustaniu małżeństwa – umowny oraz sądowy. Podział umowny możliwy jest w sytuacji,  gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Wówczas wystarczy umowa pomiędzy stronami, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku pomiędzy byłych małżonków. Wystarczy umowa pisemna w której określicie skład majątku, sposób podziału, a także zapisy dotyczące ewentualnych dopłat i sposobu spłaty. W sytuacji,  gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowę o podział majątku wspólnego należy sporządzić w formie aktu notarialnego.
Wniosek o sądowy podział majątku wspólnego powinien zawierać podstawę ustania wspólności majątkowej – tu wyrok orzekający rozwód – oraz   informacje, co znajdowało się w majątku w chwili zniesienia współwłasności, a wartość tego majątku w czasie orzekania.
Przepisy prawa nie zakreślają natomiast terminu, w jakim wniosek o podział powinien zostać wniesiony. Oznacza to, iż wniesienie wniosku o podział przez którąkolwiek  ze stron nastąpić może zarówno zaraz po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego jak i po kilkunastu latach. Nie należy jednak z tym zwlekać, bo z biegiem lat dowody, które należy przedstawić w postępowaniu, mogą ulec zniszczeniu bądź zaginąć, co może znacznie utrudnić dochodzenie roszczeń względem drugiego byłego  małżonka.

Numer: 47 (1051) 2017 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *