Tydzień z prawem (191)

Zawsze myślałam, że ostatnie lata życia spędzę w otoczeniu wnuków, blisko dzieci. Niestety córka zmarła przedwcześnie, a zawsze problemowy syn przestał się nami interesować. Niespodziewanie otrzymaliśmy wsparcie ze strony bratanicy, która – mimo że samotnie wychowuje córkę i jest jej bardzo ciężko – znajduje dla nas czas, czyli kupuje leki, zawozi do lekarzaitp. Chcemy więc zapisać jej dom i dwie działki, a syna wydziedziczyć. Czy wystarczy pominąć go w testamencie. Czy obdarowana będzie musiała zapłacić zachowek i w jakiej wysokości...

Synek marnotrawny

Wiele osób jest przekonanych, że pominięcie w testamencie spadkobiercy ustawowego (na przykład dziecka) powoduje jego wydziedziczenie. Jednak jest inaczej, bo wydziedziczenie nie jest bowiem równoznaczne z pominięciem kogoś w testamencie, ale oznacza pozbawienie osoby bliskiej zachowku, czyli prawa do pieniężnej rekompensaty od spadkobiercy testamentowego przysługujące określonym osobom bliskim spadkodawcy, których pominął on w testamencie.
Zachowek jest więc formą ochrony wąskiego kręgu osób bliskich spadkodawcy jak dzieci, wnuki, prawnuki, małżonek i rodzice. Zachowek przysługuje, jeżeli uprawniony  nie otrzymał go wcześniej w postaci darowizny od spadkodawcy, bądź w postaci powołania do spadku albo zapisu.
Zachowek ma określoną wysokość. W zasadzie jest to 1/2 wartości udziału, który uprawnionemu przypadłby przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletni, zachowek wzrasta do 2/3 wartości udziału.
W państwa przypadku będzie to połowa wartości majątku – gospodarstwa rolnego. Trzeba pamiętać, że roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem trzech lat od ogłoszenia testamentu. Syn będzie musiał wystąpić z pozwem przeciwko stryjecznej siostrze w tym terminie.
A wydziedziczenie? Spadkodawca może wydziedziczyć tylko w testamencie. Nie wystarczy przy tym jedynie stwierdzić, że kogoś się wydziedzicza. Musi wskazać przyczynę takiego czynu, spośród tych, które przewiduje kodeks cywilny. Nastąpi to wtedy, jeżeli ten postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, nie dopełnia obowiązków rodzinnych, dopuścił się umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.
Tak więc w dwóch oddzielnych testamentach powinniście zaznaczyć, że syn nie utrzymuje z wami kontaktu, związał się ze środowiskiem przestępczym i jest uzależniony od alkoholu.

Numer: 43/44 (1047/1048) 2017 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *