MazowszeProsto z Sejmu

Z rąk Rektora Komendanta Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszarda Parafianowicza w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 miński poseł Daniel Milewski odebrał odznakę oraz świadectwo ukończenia Wyższego Kursu Obronnego przeznaczonego dla najwyższych przedstawicieli administracji publicznej

Milewski wojenny

Prosto z Sejmu / Milewski wojenny

Podczas kadencji parlamentarnej kilkuosobowa grupa posłów i senatorów kierowana jest przez marszałków na specjalistyczne szkolenie z zakresu   bezpieczeństwa i obronności państwa. Celem kursu jest usystematyzowanie niezbędnej wiedzy koniecznej do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia umiejętności z zakresu ich wykonywania, a także poznania zasad i procedur kierowania wykonywaniem tych zadań podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa, w czasie kryzysu i wojny.
Miński poseł Daniel Milewski jest reprezentantem Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Właśnie z uwagi na tę szczególną misję międzynarodową miał możliwość wejścia w grono absolwentów tego prestiżowego programu, który wcześniej realizowany był na Akademii Obrony Narodowej, a dziś Akademii Sztuki Wojennej. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem, w którym ujęta jest w szczególności problematyka międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa, procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa, podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego RP.

W trakcie trwania kursu parlamentarzyści zapoznawani są także ze sposobem wywiązywania się państwa z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa narodowego  oraz podstawach prawnych zapewniających ciągłość funkcjonowania państwa w sytuacji kryzysu polityczno- militarnego. Szkolenie obejmuje zagadnienia zasad funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny, organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów, a także utrzymywania stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższania. W programie znajdują się również tajniki planowania operacyjnego i programowania obronnego, realizacji zadań na rzecz sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, współpracy cywilno- wojskowej, jak również ochrony ludności w warunkach prowadzenia działań obronnych, ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Szczegółowe cele szkolenia są wynikiem bieżących uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego.

Zajęcia, w których uczestniczył poseł Daniel Milewski, prowadzili między innymi Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON kmdr Dariusz Wichniarek, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. Bogdan Grenda i Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk dr hab. Tomasz Kośmider.  Z westiami strategicznymi parlamentarzystów zapoznawał prof. dr hab. Jacek Pawłowski. Zajęcia w ramach Wyższego Kursu Obronnego prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Akademii Sztuki Wojennej oraz przedstawicieli i ekspertów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Biuro Spraw Obronnych) oraz Ministerstwa Zdrowia (Departament Spraw Obronnych).
Wraz z posłem Danielem Milewskim kurs ukończyli wiceszef komisji obrony oraz przewodniczący podkomisji ds. współpracy z zagranicą i NATO Waldemar Andzel, senator Grzegorz Napieralski (w przeszłości szef SLD) oraz poseł Stanisław Pięta z komisji śledczej ds. Amber Gold.

Akademia Sztuki Wojennej to polska publiczna uczelnia wojskowa zlokalizowana w Warszawie. Powstała 1 października 2016 roku. Tradycja polskiej szkoły kształcącej kadry wojskowe oraz (przede wszystkim) przyszły korpus służby państwowej sięga roku 1775. Akademia jest kontynuatorką tradycji swoich poprzedniczek: Szkoły Rycerskiej, Wyższej Szkoły Wojennej oraz Akademii Obrony Narodowej. Współcześnie Akademia, jest największą, nietechniczną uczelnią kształcącą zarówno na potrzeby wojska, sektora publicznego, jak i prywatnego. Prócz kształcenia kadr jest również ośrodkiem naukowo-badawczym, w którym funkcjonuje Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – think-tank działający na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz instytucji państwowych.

Numer: 41 (1045) 2017   Autor: (pro-dm)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *