Tydzień z prawem (189)

Jestem zatrudniony na umowę o pracę jako przedstawiciel handlowy. Moje wynagrodzenie zależy jednak od osiągniętych wyników. Buduję dom, więc pracowałem bez urlopu. Okazało się, że teraz mam zaległy urlop i szef prosi mnie o wskazanie terminu. Wolałbym ekwiwalent pieniężny, ale nie wiem, czy mogę go żądać...

Urlop w naturze

Tydzień z prawem (189) / Urlop w naturze

Co do zasady, urlop powinien pan wykorzystać w naturze w celu regeneracji sił i odpoczynku po okresie nieprzerwanej pracy. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlopu niewykorzystanego w terminie należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 – czyli urlopu na żądanie a wiec 4 dni w roku.
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Może też nastąpić z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
Przyznanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop uregulowane jest w art.171 KP. Przysługuje w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części tylko z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Nie ma znaczenia, z jakich przyczyn doszło do niewykorzystania urlopu w czasie pracy czy też wypowiedzenia.
Tak więc, jeśli zostanie pan w dotychczasowej pracy, powinien pan wykorzystać urlop w naturze, a jeśli ją zmieni, nabędzie prawo do ekwiwalentu u byłego   pracodawcy. Ekwiwalent jest prawem niezbywalnym i podlega ochronie prawnej. Może być więc dochodzony przed sądem pracy.

Numer: 41 (1045) 2017   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *