Jubileusz OSP

OSP w Transborze to już trzecia po Latowiczu i Chyżynach strażacka stulatka w gminie Latowicz. Uroczystość rozpoczęła się mszą polową, którą celebrował ks. Dariusz Franczak z parafii w  Wielgolesie. Wśród zaproszonych gości było 14 pocztów sztandarowych, prezesi rożnych szczebli OSP, samorządowcy i mieszkańcy wsi

Setka w Transborze

Jubileusz OSP / Setka w Transborze

Dowódcą uroczystości była druhna Halina Laskus, natomiast konferansjerem druhna Wioleta Gańko. Poczet flagowy tworzył Zdzisław Sikora, Artur Zawadka i Mirosław Zwierz, a sztandarowy – Mirosław Chabrowski, Tomasz Zawadka i Łukasz Chabrowski. Kronikę OSP Transbór przedstawił druh Zdzisław Ćmoch.

Z okazji 100-lecia jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku, a za wybitne zasługi marszałek Adam Struzik wyróżnił ją medalem honorowym PRO MASOVIA. Zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia. I tak złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa – Tomasz Dzięcioł, Dariusz Okoła, Zdzisław Sikora, Mirosław Zwierz. Srebrnymi – Mirosław Chabrowski, Halina Laskus, Jerzy Laskus i Paweł Laskus, a brązowymi Paweł Zajma, Sławomir Aniszewski i Łukasz Chabrowski.

Odznaką za wysługę lat odznaczono prawie całą jednostkę. Za 75 lat gratulacje odebrał Stanisław Prus, Jan Nocek i Henryk Zwierz, za 65 lat – Stanisław Prus, Jan Nocek i Henryk Zwierz, za 55 lat – Zbigniew Chabrowski, Tadeusz Szczepańczyk, Stanisław Sankowski i Ryszard Szajkowski, 50 lat Janusz Tylman, za 45 lat Stanisław Małecki, 40 lat – Stanisław Gelo, Andrzej Zawadka i Kazimierz Dyliński, za 35 lat – Zdzisław Ćmoch, 30 lat – Mirosław Zwierz, Bogdan Zajma i Zdzisław Sikora, za 25 lat – Mirosław Chabrowski, Tomasz Dzięcioł, Dariusz Okoła, za 20 lat – Paweł Laskus, Sławomir Aniszewski, 15 lat – Jerzy Laskus, Halina Laskus, a nawet za 5 lat Łukasz Chabrowski i Paweł Zajma.

Uroczystość zakończono defiladą pododdziałów.

Numer: 40 (1044) 2017   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *