Tydzień z prawem (188)

Jestem samotną matką, mam troję dzieci. Po rozwodzie, były mąż płacił systematycznie alimenty na rzecz dzieci, ale kiedy poznał swoją obecną konkubinę w ogóle przestał się interesować  losem dzieci. Od kilku miesięcy nie przekazuje mi żadnych środków na utrzymanie dzieci. Niedawno powiedział mi, że wreszcie jest szczęśliwy i nie będzie płacił alimentów, bo musi mieć pieniądze na nowe życie. Jego lekceważący stosunek do mnie i naszych dzieci bardzo mnie boli, czy są jakieś środki prawne, aby go ukarać? Dodam, że były mąż pracuje na czarno, czyli bez umowy o pracę.

Ściganie na żądanie

Tydzień z prawem (188) / Ściganie na żądanie

Rodzice oraz inni krewni powinni dobrowolnie płacić alimenty na rzecz potrzebujących członków rodziny. Zdarza się jednak, że zobowiązani do świadczenia alimentów uchylają się od tego obowiązku. Jest to przestępstwem określonym w kodeksie karnym, więc przeciwko osobie, która dobrowolnie nie chce płacić alimentów może zostać wszczęte postępowanie karne.
Pokrzywdzonym w tym wypadku jest osoba uprawniona do alimentów – małżonek lub dziecko. Gdy uprawnione jest małoletnie dziecko jego prawo wykonuje drugi z rodziców. Przepisem, który penalizuje takie zachowanie jest art. 209 KK. Zgodnie z treścią art. 209 § 1 ...kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego (...) co najmniej trzy miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Uchylanie się oznacza świadome nie spełnianie obowiązku w sytuacji, w której można to uczynić. Ważne jest, zatem czy sprawca ma realną możliwość płacenia alimentów.
Przestępstwo niealimentacji jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika  alimentacyjnego. Z chwilą złożenia wniosku, postępowanie toczy się z urzędu, co oznacza, że dalsze czynności są obowiązkowe do przeprowadzenia przez uprawniony organ, tj. organy ścigania lub sąd.
Pamiętać należy, że celem takiego postępowania nie jest wyegzekwowanie alimentów, ale ukaranie zobowiązanego. Jednakże może to pomóc w uzyskaniu należności, bowiem w sytuacji, gdy sąd skaże sprawcę na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, zobowiązując go do wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, sprawca, który nie wykona tego obowiązku i nie zapłaci, ryzykuje wykonanie zawieszonej kary. Groźba wykonania kary pozbawienia wolności może zatem zadziałać na zobowiązanego mobilizująco.
Pierwszym krokiem jest więc złożenie wniosku o ściganie dłużnika. Z opisanej historii jednoznacznie wynika, iż były mąż świadomie i celowo uchyla się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz waszych wspólnych dzieci. Fakt, że były mąż pracuje na czarno nie jest okolicznością łagodzącą w sprawie i nie zwalnia go to z zobowiązania łożenia alimentów. Jeśli nie ma on problemów ze zdrowiem, jest dla sądu osobą zdolną do pracy i płacenia alimentów.

Numer: 40 (1044) 2017   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *