Tydzień z prawem (187)

W ostatni weekend byłam w centrum handlowym, gdzie na w jednej z alejek obok ławki znalazłam tablet. Był wyłączony i zabezpieczony hasłem. Długo się zastanawiałam, co z nim zrobić. Postanowiłam poszukać właściciela na własną rękę. Zaniosłam tablet do salonu, aby pomogli mi ustalić właściciela zguby. Niestety nie umieli mi pomóc. Co więc mam zrobić ze znalezionym  tabletem? Wrzuciłam nawet wiadomości na kilka portali społecznościowych, ale nikt się nie odezwał do tej pory...

Zgubne znaleźne

Adwokat Agnieszka Malczyk

W przypadku znalezienia rzeczy zastosowanie ma ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych. Zgodnie z treścią jej art. 5 ust. 1, kto znalazł rzecz i nie zna  osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.
Jednocześnie zgodnie z treścią art. 187 KC rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do  odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
Nie dotyczy to rzeczy będącej zabytkiem lub materiałem archiwalnym, która po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę. Oznacza to, że trzeba zwrócić tablet staroście właściwemu ze względu na pani miejsce   zamieszkania lub miejsce znalezienia tabletu. Jednocześnie należy pamiętać, iż zatrzymanie znalezionej rzeczy może zostać potraktowane jako przywłaszczenie, a takie postępowanie niesie za sobą kary.
I tak kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Numer: 39 (1043) 2017   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *