Tydzień z prawem (186)

Niedawno przeprowadziliśmy się wraz z 10-letnim synem, co wiązało się z tym, że musiał zmienić szkołę. Dziadkowie często obdarowują go pieniędzmi, ponadto po komunii zebrał trochę gotówki. Podczas niedawnego sprzątania zauważyłam, że większość pieniędzy zniknęła. Okazało się, że od kilku tygodni zapraszał on nowych kolegów na pizzę, lody, kupił kilka gier, drogie buty sportowe oraz deskorolkę. Robił to wszystko, aby wkraść się w łaski nowych kolegów. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy możemy zakupione przez  iego przedmioty zwrócić? Czy w ogóle można sprzedawać dziecku...

Nieletnie zakupy

Odnosząc się do opisanej sytuacji należy zauważyć, iż zgodnie z art. 12 roku kodeksu cywilnego nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły trzynastu lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Natomiast pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości.
Zdolność do czynności prawnych to innymi słowy zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Dzięki niej możemy dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych mających na celu powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego.
Zgodnie z treścią art. 14 § 1 KC czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Jednakże, jak wynika z art. 14 § 2 k.c., gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.
Mając to na uwadze należy zauważyć, iż do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego można zaliczyć np. zakup pieczywa, lodów itp.
Co prawda ustawodawca nie zawarł nigdzie definicji tych umów, jednakże można z całą stanowczością stwierdzić, iż zakup drogich przedmiotów w tym np. deskorolki nie stanowi umowy zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
Tak więc mają państwo prawo zwrócić zakupy dokonane przez syna. W szczególności te drogie – bowiem umowy kupna sprzedaży, które zawarł syn, z punktu prawnego są nieważne. Oczywiście drobne zakupy typu słodycze, pizze należały do kategorii umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego i te są ważne.
Jeszcze raz należy podkreślić, iż syn w ogóle nie ma zdolności do czynności prawnych, która jest niezbędna do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Taką zdolność państwa syn nabędzie stopniowo najpierw w wieku 13 lat. Będzie mógł mieć nawet konto bankowe, a pełną zdolność osiągnie dopiero z chwilą uzyskania pełnoletności.

Numer: 38 (1042) 2017 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *