Tydzień z prawem (183)

Od wielu lat nie mieszkam z mężem. Kilka lat temu razem wyjechaliśmy za granicę, ale tylko ja znalazłam stałą pracę. Na początku przysyłałam mężowi pieniądze, ale kiedy dowiedziałam się o kochance, przestałam go wspierać i utrzymywać z nim kontakty, a w końcu doszło do rozwodu. Tymczasem zadłużona firma męża upadła... Czy w jakiś sposób odpowiadam za jego długi...

Skutki nierozwagi

Co do zasady mąż odpowiada za swoje długi za wyjątkiem stacji kiedy wierzytelność powstała za zgodą małżonka. Musi więc pani sobie odpowiedzieć na pytanie, czy podpisywała zgodę w banku na zaciągnięcie pożyczki. Jeśli nie to zgodnie z art. 787kpc wierzyciel nie będzie miał możliwości otrzymania klauzuli wykonalności przeciwko byłej żonie, gdyż nie wykaże się dokumentem potwierdzającym jej zgodę.
W kwestiach podatkowych sytuacją wygląda nieco inaczej. Jak wynika z art.110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, rozwiedziony małżonek podatnika  odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje: niepobranych należności z tytułu podatków niepobranych oraz pobranych, a niewpłaconych przez płatników lub inkasentów oraz odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.
Ze wskazanego przepisu wynika, że małżonkowie zawsze odpowiadają solidarnie za zaległości podatkowe powstałe w czasie trwania małżeństwa. Małżonek pozostający w związku małżeńskim z podatnikiem odpowiada solidarnie z nim ze wspólnego majątku dorobkowego, natomiast małżonek rozwiedziony tylko z wartości przypadającego mu udziału w majątku dorobkowym, bowiem wspólność ustawowa ustaje z datą rozwodu.
Fakt, że rozwiedziony małżonek nie otrzymał przypadającego mu udziału w majątku wspólnym, nie stanowi niestety przeszkody do orzekania odpowiedzialności w   zakreślonych powyżej granicach.
Zauważyć trzeba, że rozwiedziony małżonek, za zgodą podatnika, może uzyskać od organu podatkowego zaświadczenie o zaległościach powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej.

Numer: 35 (1039) 2017 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *