Tydzień z prawem (180)

Jesteśmy małżeństwem od 8 lat i mamy dwoje małych dzieci. Oboje pracujemy, ale mąż zarabia znacznie lepiej. Niestety męża nie ma zbyt często w domu, gdyż często i na długo wyjeżdża służbowo.  Dopóki mnie ani dzieciom niczego nie brakowało, nie narzekałam. Ostatnio zauważyłam znaczną wypłatę z konta. Kiedy o to zapytałam, mąż powiedział, że to są jego pieniądze i nie musi mi się  tłumaczyć. Podejrzewam, że mąż ma romans, albo co gorsza wrócił do hazardu. Boję się, że nie starczy mi na życie i spłatę kredytu. Czy jest jakiś sposób, aby pensja męża trafiała bezpośrednio do mnie, czyli na potrzeby rodziny...

Ochronić rodzinę

Tydzień z prawem (180) / Ochronić rodzinę

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające jednemu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Są  dwie podstawowe przesłanki tego nakazu – nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny oraz pozostawanie we wspólnym pożyciu. Pierwsze ma miejsce wtedy, kiedy małżonek nie przekazuje rodzinie zarobionych pieniędzy bądź nie dokonuje koniecznych zakupów i nie ponosi koniecznych opłat związanych z funkcjonowaniem rodziny.
Warunkiem jest także wspólne pożycie, więc nie znajdzie on zastosowania, jeżeli małżonkowie pozostają w rozłączeniu (separacji faktycznej). Wspólne pożycie występować musi  do chwili orzekania nakazu wypłaty, a ustanie wspólnego pożycia w toku postępowania sądowego uniemożliwia wydanie omawianego nakazu.
Orzeczenie nakazu zapada w postępowaniu nieprocesowym wszczynanym na wniosek drugiego małżonka i może zapaść tylko po jego wysłuchaniu (art. 565 § 1 i 2 k.p.c.).
Tak więc wydaję się, że tutaj spełnione są obie przesłanki – mąż przestał przyczyniać się do zaspakajanie potrzeb rodziny, ale wciąż jesteście razem. Biorąc także pod uwagę duże  prawdopodobieństwonawrotu choroby męża zasadne wydaję się złożenia wniosku do sądu. Proponuję jednak przed podjęciem kroków prawnych szczerze porozmawiać z mężem.

Numer: 31 (1035) 2017   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *