MazowszeOdpryski mazowieckie

Po osiemnastu latach użytkowania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego pomieszczeń w budynku przy pl. Bankowym 3/5, wojewoda mazowiecki wypowiada Samorządowi Województwa  Mazowieckiego umowę. Termin opuszczenia gmachu upływa 31 października 2017 roku...

Sejmik bez siedziby

Odpryski mazowieckie / Sejmik bez siedziby

Mazowsze jest jedynym samorządem, który nie posiada własnej siedziby. Teraz chce mu się odebrać prawo użytkowania pomieszczeń w miejscu, które od samego początku było związane z jego działalnością – podkreśla Waldemar Kuliński, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Jak to się stało? W myśl przepisów wprowadzających ustawę reformującą administrację publiczną mienie będące we władaniu sejmików samorządowych staje się z mocy prawa mieniem samorządów województw. Dotyczy to właśnie pomieszczeń znajdujących się na pl. Bankowym. To właśnie tam odbywają się posiedzenia komisji sejmiku oraz sesje sejmiku, podczas których zapadają ważne dla województwa oraz jego mieszkańców decyzje.
W przeciągu ostatnich kilkunastu lat samorząd Mazowsza na swój koszt wymienił posadzki i ogrzewanie. Warto zaznaczyć, że od 2006 r. strona rządowa sukcesywnie nakładała na Samorząd Województwa Mazowieckiego nowe zadania zlecone. Od tego czasu przejęliśmy do ich realizacji ponad 50 pracowników bez zapewnienia im przez stronę rządową zaplecza biurowego.  Obecnie pracę na rzecz realizacji zadań zleconych wykonuje ponad 100 pracowników – ubolewają urzędnicy Struzika.

Numer: 30 (1034) 2017   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *