WęgrówWęgrów inwestycyjny

Jadąc przez Węgrów, można odnieść wrażenie, że jest to miasto pełne zabytków i zieleni. Wystarczy jednak udać się ulicą Gdańska, aby poznać jego inną, nowoczesną stronę. To właśnie tam znajduje się TSSE. Co to jest? Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która została ustanowiona w 1997 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. Podstrefę Węgrów o powierzchni 29,33 ha włączono do TSSE niecałe 3 lata temu.

Inwestycja w przyszłość

Węgrów inwestycyjny / Inwestycja w przyszłość

Podstrefa Węgrów zlokalizowana jest w północnej części miasta przy drodze krajowej nr 62. Teren wyposażony jest w elektryczność i wodę, natomiast gaz i kanalizacja znajdują się w odległości 1300 m. Burmistrz Węgrowa złożył pisemne oświadczenie o uzbrojeniu terenu w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na potrzeby przyszłych inwestorów.

Na 2012 rok zaplanowano wykonanie koncepcji i projektu kanalizacji sanitarnej na terenie podstrefy Węgrów oraz budowę nowego wodociągu umożliwiającego zwiększenie wydajności wodociągu istniejącego, a także remont ul. Strefowej, łączącej teren strefy z drogą krajową nr 62. Obszar składa się z dwóch kompleksów o powierzchni ok. 15 ha każdy. W zależności od potrzeb inwestora istnieje możliwość wydzielenia działki inwestycyjnej o powierzchni min. 2000 m2.

Obszar objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym ustalono podstawowe przeznaczenie -produkcyjne z towarzyszącą funkcją usługową.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT lub PIT, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej). Wysokość zwolnienia wynosi od 30 do 50% wielkości nakładów inwestycyjnych. Firmy rozpoczynające działalność na terenie podstrefy Węgrów w początkowym okresie działalności będą mogły również liczyć na ulgi w opłatach lokalnych. Zapewniono także wsparcie dla inwestorów ze strony Urzędu Miasta oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jako Zarządzającego TSSE.

Już pojawili się nowi inwestorzy. Mayenne Sp. z o.o., jako pierwsza otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN Podstrefa Węgrów. Spółka powstała w 2010 roku, udziały w kapitale zakładowym należą do przedsiębiorców włoskich, którzy m.in. prowadzą prace badawczo – rozwojowe dotyczące technologii wytwarzania węży ogrodniczych oraz materiałów do produkcji węży.

W ramach projektu inwestycyjnego spółka uruchomi produkcję węży ogrodniczych w Węgrowie. W pierwszym etapie wybudowany zostanie zakład produkcyjny o pow. ok. 5 tys. m2, w którym zostaną uruchomione innowacyjne linie produkcyjne. Inwestor zamierza ponieść w pierwszym etapie wydatki w wysokości 13,4 mln zł oraz utworzyć 12 nowych miejsc pracy. Mieszkańcy Węgrowa z niecierpliwością czekają na kolejnych takich inwestorów.

Numer: 11 (806) 2013   Autor: Małgorzata Iwańska

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *