SiennicaSiennica budżetowa

W tłusty czwartek radni gminy Siennica postanowili rozprawić się z gminnym budżetem, który zwiastuje rok chudy. Planowane wydatki w wysokości ponad 24,7 mln złotych przewyższają dochody o blisko 2,3 mln, co trzeba będzie pokryć z pożyczek i wolnych środków. Na listę najważniejszych wydatków wpisały się gminne drogi i to ich budowa wzbudziła w radzie wiele emocji.

Drogowe zatargi

Siennica budżetowa / Drogowe zatargi

Planowane dochody gminy Siennica w 2013 roku wyniosą ponad 22,4 mln złotych. Nie pokryje to jednak wszystkich wydatków, wśród których najwięcej emocji wywołują drogi. Już na początku lutowej sesji radna Hanna Dąbrowska postanowiła nieco zamieszać w planie ich budowy. Wnioskowała, aby do projektu budżetu włączyć drogę Nowy Zglechów-Świętochy, przeznaczając na nią środki pozyskane przez gminę na drogę Starogród-Majdan. Dociekała też, dlaczego wójt starał się o dofinansowanie akurat tej inwestycji, a radny Stanisław Majszyk sugerował, że włodarz powinien zapytać o zdanie komisji zanim założył wniosek. Wójt Grzegorz Zieliński tłumaczył, że drogi proponowanej przez radną nie da się włączyć do budżetu, bowiem pozyskanych środków nie można przenosić. Wspierał go zastępca Andrzej Gawłowski, tłumacząc, że droga w Świętochach nie ma pełnej dokumentacji i dlatego nie można było ubiegać się o jej dofinansowanie. A wiceprzewodniczący Bogusław Niemirka zauważył, że wójt nie musi się ze wszystkiego tłumaczyć komisjom.

Wniosek radnej Dąbrowskiej nie podobał się również sołtysom, którzy rekomendowali pozostawienie w budżecie drogi łączącej Starogród i Majdan. Tę wersję projektu zaakceptowało 11 radnych, przewodniczący RG Witold Sokół wstrzymał się od głosu, a radni Dąbrowska i Majszyk byli przeciwni.

Drogi to nie jedyna ważna inwestycja w gminie. Równie istotna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków, która pochłonie łącznie prawie 4 mln złotych. W tym roku na tę inwestycję przeznaczono nieco ponad 2 mln, które gmina chce zdobyć, korzystając z pożyczki WFOŚiGW w wysokości 961 tys. zł. Ważną pozycją jest także przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy przychodni, na co gmina przeznaczyła 167 tys. zł, w tym prawie 81 tys. ze środków UE.

Numer: 10 (805) 2013   Autor: (jk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *