SiedlceSiedlce sesyjne

Na ostatnich sesjach Rady Miasta Siedlce działo się naprawdę sporo. Emocje wzbudzały nie tylko uchwały o sprzedaż Hali Targowej i otwarcia zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów przy Artyleryjskiej, ale również dotyczące podatków i remontów dróg. Radni już o nie pytają, czując zbliżające się roztopy…

Poczuli wiosnę

Siedlce sesyjne / Poczuli wiosnę

Na styczniowej sesji emocje wywołały odznaczenia Krzyżami Zasługi. Jest to cywilna nagroda nadawana przez prezydenta RP dla osób, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków. Może być nadany także za ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy lub działalność charytatywną. W tym roku nagrody otrzymali: Złoty Krzyż Zasługi – Mirosław Bieniek, wójt gminy Siedlce, Srebrny Krzyż Zasługi – Waldemar Koperkiewicz, zastępca dyrektora CKiS im. Andrzeja Meżeryckiego, Brązowy Krzyż Zasługi – Jadwiga Madziar, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach oraz Krzysztof Figat, prezes PEC Siedlce. Odznaki wyróżnionym przypięli prezydent Siedlec Wojciech Kudelski oraz wojewoda mazowiecki Dariusz Piątek.

Radni ustalili również nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Uchwałę dotyczącą cen wody przegłosowano stosunkiem głosów 20 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się. Już niedługo mieszkańcy Siedlec będą musieli zapłacić przeciętnie za metr sześcienny wody 31 groszy. Wyliczono, że podwyżka dla czteroosobowej rodziny – przy założeniu, że każda z tych osób zużywa 3 m3 wody wynosi 3,72 zł.

Ostatnio siedleccy radni poczuli wiosnę, co objawiło się głównie w interpelacjach. Radny Mazurkiewicz zapytał o remonty ulic – jaki jest budżet, kiedy rozpocznie się pozimowa rehabilitacja dróg. Jacek Garbaczewski z kolei wrócił do tematu zakupów grupowych, które – jego zdaniem – umożliwiłyby zaoszczędzenie sporej kwoty, szczególnie w kwestii wydatków na energię. Jak się okazało, taki wniosek jest już przygotowany. Radny zaproponował także, aby wiosenne porządki zrobić w uchwałach miejskich. Mariusz Dobijański swoją wypowiedź rozpoczął od problemu przebudowy ul. Kilińskiego. Budowa kanału pod torami, według zamierzeń polityki władz miasta jest inwestycją priorytetową dla Siedlec. Radny Dobijański zasugerował, że z racji kosztów, może lepiej za ważniejszą uznać budowę wewnętrznej obwodnicy miasta. Radny Piwoński poruszył kwestię m.in. miejskiej noclegowni oraz problemu pijanych przywożonych tam przez służby.

Uwagę radnych skupiły przede wszystkim dwie wyżej wymienione sprawy. Naczelnik Mrówczyński uspokoił zebranych, co do zamiarów wybudowania tzw. spalarni. Niepokój siedlczan budziły prawdopodobne szkodliwe efekty procesu pirolizy niskotemperaturowej dla zdrowia mieszkających tam ludzi. Firma Setar została wezwana przez RDOŚ do przedstawienia raportu o wpływie swoich działań na środowisko. Jeżeli nie wpłynie taki raport to okaże się, że inwestycja nie będzie mogła dojść do skutku. Wiele wskazuje na to, że sprawy przybiorą taki właśnie obrót.

Kolejną palącą kwestią ostatniej rady była sprzedaż hali targowej. Podczas sesji dyrektor CKiS przedstawił sytuację hali. Nie ukrywał, że chciałby, aby pieniądze ze sprzedaży obiektu były przeznaczone na kulturę. Niektórzy radni widzieliby je raczej w budżecie miasta. Orzełowski zaznaczył, że decyzję o wykorzystaniu pieniędzy podejmie po konsultacjach z władzami miasta i radnymi. Przetarg odbędzie się 28 lutego i wtedy też dowiemy się o dalszych losach hali.

Numer: 9 (804) 2013   Autor: Kamila JachimczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *