JakubówW Jakubowie

Zespół Szkół w Jakubowie zakończył projekt indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III SP.W jego ramach przeprowadzono zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze zainteresowania uzdolnionych uczniów oraz dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, i zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Uzdolnieni z ryzykiem

W Jakubowie / Uzdolnieni z ryzykiem

Łącznie wsparciem w ramach projektu objęto 20 uczniów w tym 11 dziewczynek i 9 chłopców, co stanowi 23% uczniów kl. I-III. Czworo nauczycieli – A. Kunka, H. Krupa, M. Wójcicka, S. Rybak przeprowadziło 180 godzin zajęć. W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną edukacji wczesnoszkolnej w pomoce i sprzęt na kwotę 11 950 zł. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podejmowali stawiane przed nimi wyzwania i rozwiązywali problemy. Na zajęciach panowała swobodna atmosfera, która sprzyjała wyzwalaniu ciekawych pomysłów i działań.

Numer: 8 (803) 2013   Autor: (jaz)

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *