WęgrówWęgrów budżetowy

W 2013 roku miasto Węgrów zarobi 38.385.089 zł – to kwota umieszczona w tegorocznym planie budżetowym. Wydatki planowane są natomiast na ponad 35 mln. Budżet ten różni się od poprzednich tym, że poświęcony jest spłacie zaciągniętych pożyczek, wykupu obligacji oraz pokrywaniu obsługi zadłużenia.

Kryzys w kasie

Węgrów budżetowy / Kryzys w kasie

Podczas budżetowej sesji radny Andrzej Grabek zwrócił uwagę, że w proponowanym budżecie na rok 2013 powtarzają się pozycje z ubiegłego roku budżetowego. Są to m.in. budowa ul. Żagana, projekt sali gimnastycznej przy gimnazjum czy rów odwadniający na ul. Świerkowej. Burmistrz wskazał, że są to działania w większości wieloletnie i będą zapewne pojawiać się jeszcze przez kilka lat. Zaś w przypadku ul. Żagana i sali gimnastycznej projektanci nie dostarczyli na czas całej lub części dokumentacji.

Kolejną kwestią, którą poruszył radny, był niski poziom środków przeznaczonych na inwestycje.

– To inwestycje zmniejszają bezrobocie, zwiększają wpływy do budżetu miasta, przyciągają inwestorów, stwarzają klimat rozwoju naszego miasta. Dochód miasta wynosi 38 mln, a na wydatki inwestycyjne przeznaczono ponad 2 mln, czyli 5,6% budżetu. I to już jest bardzo źle. To jest budżet wirtualny, przetrwania, konsumpcyjny i tylko dla pewnej grupy. Jesteśmy na zakręcie. Co z nami będzie, co z nami będzie? – pytał Grabek.

W odpowiedzi burmistrz Jarosław Grenda zwrócił uwagę, że również wydatki bieżące są ograniczane. Znaczna część środków przeznaczona jest na spłatę zadłużenia miasta, które przez wiele lat dużo inwestowało z własnych środków, posiłkując się jednak przy tym pożyczkami.

Obniżenie zadłużenia do planowanych 48% na koniec 2013 r. będzie spełnieniem wskaźników ustawy o finansach publicznych oraz zapewni miastu w pewnej mierze zdolność kredytową. To będzie istotne przy pozyskiwaniu środków unijnych z nowego okresu budżetowego. Węgrów jest w fazie spowolnienia gospodarczego, co może spowodować zmniejszone wpływy z dochodów własnych. Budżet Węgrowa na 2013 rok to budżet zachowawczy.

Wszystkie komisje zaakceptowały projekt budżetu, pozytywnie zaopiniowany przez RIO. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 był przeciw. Mimo wielu wątpliwości, które poruszono podczas debaty, burmistrz przekonał radnych. Miejmy nadzieję, że w dobie panującego kryzysu, węgrowskie inwestycje z wcześniejszych lat przetrwają tę próbę i podtrzymają miejski budżet.

Numer: 8 (803) 2013   Autor: Małgorzata Iwańska

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *