SiennicaSiennica celowa

Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Sennicy już od lat podejmuje działania mające na celu poprawę jakości kształcenia. Ambicją władz szkoły jest dołożenie wszelkich starań, aby poziom nauczania, przekazywania wiedzy młodym ludziom nie odbiegał od standardów europejskich. Osiągnięcie tego celu wymaga ustawicznego doskonalenia kadry pedagogicznej oraz zaopatrzenie jej w takie narzędzia i wiedzę, które umożliwią osiąganie coraz wyższych efektów pracy i nauczania

Mobilna edukacja

Siennica celowa / Mobilna edukacja

W tym celu Zespół Szkół w Siennicy jako pierwsza szkoła w powiecie wykorzystał formę akcji KA1: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA w doskonaleniu swojej kadry i już kolejny raz wnioskował o grant w programie Erasmus+, jest to program europejski, z którego mogą skorzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele, projekt ten został zaakceptowany i wysoko oceniony przez Narodową Agencję programu Erasmus+ w Warszawie. Dzięki pozyskanemu grantowi od czerwca 2015 r. szkoła realizuje projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna programu ERASMUS +, pt: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY ZS W SIENNICY, w którym 10 osobowa grupa kadry ZS w Siennicy miała możliwość uczestniczenia w tygodniowym kursie pt: „Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole”, który odbył się w Portugalii.
Projekt ten jest odpowiedzią na wymagania, jakie stawia przed dzisiejszym nauczycielem ciągle zmieniająca się rzeczywistość współczesnego świata. Nowoczesna edukacja promuje takie metody nauczania, które kształcą niezależność w myśleniu, ocenie i działaniu w połączeniu z umiejętnością sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu społecznym Nauczanie nie tylko doskonali w obszarze nauczanego przedmiotu, ale poprzez swoją specyfikę podnosi kompetencje kluczowe. Uczestnicy projektu byli słuchaczami kursu poświęconego zagadnieniom kształtowania kompetencji kluczowych w szkole, takich jak: porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i kspresja kulturalna.
Główne obszary projektu to: nauczanie i uczenie się, nowe innowacyjne metody nauczania oraz współpraca międzynarodowa. Spodziewane efekty to pełna realizacja zaplanowanej strategii pracy szkoły poprzez podniesienie jakości nauczania stosując innowacyjne metody oraz promocja szkoły. Projekt międzynarodowy posłuży do wymiany doświadczeń i zaowocuje współpracą z innymi szkołami zarówno w Polsce jak i Portugalii. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zarówno kadry odpowiedzialnej za nauczanie jak i kadry administracyjnej. Zmiany w zakresie innowacyjnych metod nauczania oraz współpracy międzynarodowej wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie szkoły w wymiarze europejskim. Szkolenie w konsekwencji poprzez swoje prawidłowe ukierunkowanie pozwoli na skuteczne realizowanie jej strategii.

Numer: 30 (981) 2016   Autor: Anna JackowskaKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *