SiennicaSiennica pomysłów

Dobra reklama podobno przynosi efekty, ale żadne giełdy, agitacje, promocje nie zastąpią rzeczywistych i prawdziwych efektów pracy młodych ludzi. A właśnie takie namacalne sukcesy odnoszą uczniowie technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej w Siennicy...

Energia z natury

Siennica pomysłów / Energia z natury

Najpierw wszyscy zdają kolejne egzaminy kwalifikacyjne, a w międzyczasie odnoszą sukcesy na szczeblu ogólnopolskim. Już będąc drugoklasistami zajęli pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie na innowacje techniczne, o czym pisaliśmy w ubiegłym roku. Zwycięską makietę mogliśmy oglądać podczas giełdy szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku również zakwalifikowali się do majowego finału tego konkursu.

Zanim jednak to nastąpi grupa uczniów podjęła wyzwanie dla energetycznie kreatywnych jakim jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnopolski konkurs ENERGIA przyszłości. Uczniowie mieli za zadanie pisemnie przygotować pracę pt. „Moja szkoła jako wyspa energetyczna”. Do konkursu przystąpił zespół w składzie Krzysztof Zawadka, Klaudyna Soczewka i Karol Pałdyna pod opieką Mirosława Ostrowskiego. Jury oceniając 40 nadesłanych prac brało pod uwagę poziom merytoryczny i nowatorskie ujęcie tematu. Praca siennickich uczniów znalazła się w grupie pięciu finalistów.

Podczas finału w Gdańsku zadaniem zespołów było przedstawienie swojego projektu i prezentacji multimedialnej o indywidualnym rozwiązanie energetyczne dla szkoły. Okazało się, że zaproponowane przez Klaudynę, Krzysztofa i Karola zmiany wykorzystujące to, czym siennicka placówka dysponuje (oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody) oraz to, co daje nam natura (wiatr i słońce) oceniono bardzo wysoko. Warto zwrócić uwagę na efekty projektu, którymi jest między innymi pełna niezależność w dostawę wody, energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystanie nieużytków rolnych i nieużytkowanych budynków, oszczędności finansowe, promocja energetyki odnawialnej i ekologii, a przede wszystkim poprzez wprowadzenie innowacji z zakresu energetyki odnawialnej, promocja szkoły i rozwój okolicy.

Ich wystąpienie spotkało się z żywym zainteresowaniem i w efekcie uczniowie siennickiego Zespołu Szkół zajęli II miejsce. Oprócz indywidualnych nagród w postaci tabletów przywieźli do szkoły czek opiewający na kwotę 8 tys. zł. Sami mają zdecydować na jakie pomoce dydaktyczne zostaną te pieniądze przeznaczone.

Ale to jeszcze nie koniec sukcesów... W Sieradzu był finał konkursu wiedzy o energetyce odnawialnej, do którego po eliminacjach szkolnych, zakwalifikował się Rafał Rechnio i Krzysztof Zawadka. Tego dnia na 60 pytań w ciągu 1,5 godziny odpowiadało 90 uczestników z terenu całej Polski. Rafał wypadł najlepiej i wygrał, a Krzysztof był dziewiąty. W podsumowaniach pozakonkursowych Siennica wypadła najlepiej w kraju.

Szczere gratulacje należą się wszystkim zwycięzcom, ich opiekunom i nauczycielom, którzy wspierają rozwój talentów i zainteresowań swoich uczniów. I można tylko dodać, że nie ilość a jakość uczniów stanowi o sile siennickiej szkoły.

Numer: 19 (970) 2016   Autor: Anna JackowskaKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *