SiedlceW Siedlcach

W środę, 30 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendium ministerialnego siedleckim żakom. W bieżącym roku akademickim wyróżnienia uzyskały trzy studentki: Irena Żukowska z II roku studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska, Monika Popek z III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i Ewa Krasnodębska z IV roku rolnictwa. Dyplomy wręczyła rektor prof. Tamara Zacharuk oraz dziekani poszczególnych wydziałów.

Ministerialne kołacze

W Siedlcach / Ministerialne kołacze

Stypendium Ministra jest ogromnym wyróżnieniem, a cieszy tym bardziej, że wymogi są bardzo wysokie. Ubiegający się o nie musi m.in. posiadać publikacje naukowe w czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki, brać udział w projektach badawczych czy być autorem lub współautorem patentu.
W ubiegłym roku stypendystów było 18, a w tym tylko 3. Niewątpliwie, jak powiedziała jedna ze studentek, wiąże się to ze znacznym zaostrzeniem kryteriów przyznawania. Tym bardziej fakt otrzymania jest wyróżnieniem, które mobilizuje i zobowiązuje do dalszej pracy. Stypendia wynoszą 14 tys. złotych, wypłaconych jednorazowo. Stypendystki, mimo informacji o ciągle wzrastającym bezrobociu, patrzą w przyszłość z optymizmem i mają już ciekawe plany na przyszłość i choć szczegółów nie zdradzają to wydaje się, że Siedlce jeszcze o nich usłyszą.

Numer: 6 (801) 2013   Autor: (kj)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *