Powiat mińskiPowiat miński konkursowy

Zarząd Powiatu Mińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe.

Konkursy na nowo

Powiat miński konkursowy / Konkursy na nowo

To coroczny standard, ale przed przystąpieniem do złożenia ofert warto dokładne zapoznać się z nowymi zasadami przyznawania i rozliczania dotacji, które też stają się standardem utrudniającym działanie fundacji i stowarzyszeń. Nie zmieniają się tylko cele pomocy, a więc nadal są w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Numer: 5 (800) 2013   Autor: (jaz)

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *