Tydzień z prawem (104)

Mieszkam od kilku lat w stosunkowo nowym bloku. Mieszkańcy to głównie rodziny z dziećmi. Zawsze mieliśmy dobre stosunki sąsiedzkie. Kilka miesięcy temu jedno mieszkanie na mojej klatce zmieniło właściciela. Na początku nowy właściciel wydawał się wszystkim sympatyczny, ale po miesiącu sprowadził na nas kłopoty. Wynajął mieszkanie a najemca wprowadził zamęt do spokojnego dotąd bloku. Co piątek organizuje bardzo głośne imprezy, a jego goście hałasują w nocy, przeklinają i zostawiają śmieci. Libacja często przenosi się na klatkę schodową i parking pod blokiem. Jest taki hałas, że w nocy budzą się dzieci. Sąsiad nie reaguję na nasze prośby. Co możemy zrobić w tej sytuacji...

Sposoby na chamstwo

Adwokat Agnieszka Malczyk

Opisane zachowania wypełniają znamiona wykroczenia z art.51 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń, który stanowi, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jednocześnie jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Mając powyższe uregulowania na uwadze, proszę wzywać po prostu policję, która powinna zająć się sprawcami tego wykroczenia. Proponuję także zwrócić się do obecnego właściciela mieszkania i poinformowanie go o obecnej sytuacji. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 683 kodeksu cywilnego najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. Stosowanie się przez najemcę do porządku domowego należy rozumieć jako przestrzeganie zbioru szczegółowych zasad korzystania z przedmiotu najmu, które obowiązują najemcę (najemców), a także innych współmieszkańców i sąsiadów najemcy (w wynajętym lokalu, częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości, w której znajduje się wynajmowany lokal), wynikających z ustalonych zwyczajów.
Wskazany w art. 683 k.c. obowiązek liczenia się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów dotyczy zachowania się najemcy zarówno w wynajętym lokalu, jak i częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości, w której znajduje się wynajmowany lokal (w tym w ciągach komunikacyjnych piwnic, strychów, na miejscach parkingowych, w ogródkach przydomowych itp.). Jak zauważył Sąd Administracyjny w Warszawie, przykładem zachowań, które naruszają analizowany obowiązek najemcy, może być urządzanie libacji alkoholowych, które w szczególności naruszają potrzebę spokoju i odpoczynku nocnego, czy też obrzucanie napotkanych osób wulgarnymi wyzwiskami.
W związku z naruszeniem przez najemcę lokalu obowiązków przewidzianych w art. 683 k.c. powstaje prawo wynajmującego do wypowiedzenia umowy najmu. Podkreślić należy, że właściciel nie może zostawić Państwa z kłopotem, gdyż nawet prawo własności nie jest nie ograniczone, nie można go wykonywać w taki sposób, że powstaję sytuacja utrudniająca korzystanie z mieszkań sąsiednich. Nowy właściciel ma obowiązki wobec wspólnoty, jaką tworzą wszyscy mieszkańcy bloku.

Numer: 5 (956) 2016   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *