Dofinansowanie na działalność żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych dla dzieci do 3 roku życia można uzyskać w ramach programu „Maluch 2016”. Wnioski składać mogą gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także uczelnie.

Żłobki na dotacje

Żłobki na dotacje

W tym roku na realizację programu przeznaczono 151 mln złotych. Tegoroczny program będzie realizowany w trzech modułach. Pierwszy jest skierowany do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, środki z drugiego zostaną przeznaczone na utrzymanie już istniejących placówek, także tych prywatnych, trzeci moduł skierowany jest do uczelni – środki z tej części zostaną przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki. Termin składania ofert w 1 i 3 module upływa 1 lutego 2016 r., w 2 module – 12 stycznia 2016 r. Program „Maluch” jest elementem polityki prorodzinnej rządu. Ma wspierać rodzinę w opiece nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie jest przeznaczane na nowe miejsca opieki, funkcjonowanie istniejących placówek oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności. Inicjatywa pozwala rodzicom i opiekunom na podjęcie aktywności zawodowej.

Numer: 4 (955) 2016   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *