Tydzień z prawem (102)

Pracuje od 6 lat w tej samej firmie. Rzadko zdarza mi się jakakolwiek nieobecność w pracy. Gdy zmarła moja serdeczna przyjaciółka, na mnie też spoczęła organizacja pogrzebu. Przyjaciółka była osobą samotną i byłam jedyną osobą upoważnioną do wglądu do jej dokumentacji medycznej. Z samego rana (jeszcze przed rozpoczęciem pracy) zadzwoniłam do przełożonego i poinformowałam o całej sytuacji. Przeprosiłam za całą sytuację i powiedziałam, że niestety muszę wziąć urlop na żądanie. Przełożony zachowywał się jakby się obraził i powiedział, że w ostateczności się zgadza i że powinnam go poinformować na piśmie. Czy faktycznie urlop na żądanie trzeba zgłaszać na piśmie? Czy pracodawca może odmówić takiego urlopu pracownikowi?

Wolne na żądanie

Adwokat Agnieszka Malczyk

Odnosząc się do przedstawionej sytuacji, należy zauważyć, iż zagadnienie urlopu na żądanie, reguluje art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z którym, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Natomiast pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Przepis ten stanowi szczególny rodzaj uprawnienia pracownika w odniesieniu do 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Ich terminu nie ujmuje się w ustaleniach między pracownikiem, a pracodawcą, ani w planach urlopowych. Co do formy zgłoszenia urlopu na żądanie, należy zauważyć, iż w kodeksie nie zostały wprowadzone określone wymogi. W związku z powyższym, przyjmuje się, że pracownik może to zrobić w dowolny wybrany przez siebie sposób. Pracownik może zatem zgłosić skorzystanie z urlopu na żądanie ustnie, telefonicznie czy nawet faksem lub sms-em i nie ma obowiązku złożenia formalnego (pisemnego) wniosku. Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Jednak jego istota wyraża się w obowiązku pracodawcy udzielenia go na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym. W związku z powyższym to pracownik ma prawo samodzielnego zadecydowania o terminie wykorzystania części urlopu wypoczynkowego. Wracając do pytania, pracodawca nie może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie. Należy jednak pamiętać, że obowiązek udzielenia takiego urlopu nie jest bezwzględny. Pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy. Jeżeli jednak nie występują szczególne okoliczności, uzasadniające odmowę udzielenia prawnikowi przez pracodawcę urlopu na żądanie, to nieudzielenie tego urlopu będzie stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które mówi, że kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 40, tel. 25 752 25 51, mob. 500 112 479, e-mail biuro@kancelariamalczyk.pl. www.kancelariamalczyk.pl.

PS. Każdy z prawnymi wątpliwościami może wysłać swoje pytanie na adres redakcji lub mailowo do naczelny@co-slychac.pl.
* UWAGA – TYTUŁ NADAJE REDAKCJA

Numer: 3 (954) 2016   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *