MrozyMrozy oszukane

Czy to prawda, że na terenie gminy Mrozy, przy granicy z gminą Kałuszyn ma powstać składowisko śmieci, tak jak to jest napisane w Tygodniku Co słychać? – zapytał 10 grudnia 2015 Marcin Kokoszka, wskazując konkretny adres sieciowy owego listu do naszej redakcji. Wtedy były to tylko pytania i przypuszczenia, które dzisiaj stały się faktami. Śmierdzącymi faktami...

Śmieci na gapę

Mrozy oszukane / Śmieci na gapę

Marcin Kokoszka nie poprzestał na lakonicznym pytaniu, ironizując, że burmistrz Mrozów przygotował dla mieszkańców gminy Mrozy niespodziankę. Jest nią zanieczyszczone powietrze i smród unoszący się w gminie i okolicy. Czy to w ramach podziękowań za to, że mieszkańcy go szanują i dobrze się o nim wypowiadają? Czy to podziękowanie za wybór na kolejną kadencję?

Wójt mu nie odpowiedział na maila, bo wszystkiego mógł się dowiedzieć z sieci. Tam dyskusja wzmogła się od 3 grudnia, kiedy jeden z mieszkańców Warszawy pomyślał o zakupie działki w Mrozach i docelowo o przeprowadzeniu się na teren gminy. Zaniepokoił go Wojewódzki Plan Zagospodarowania Odpadami2016-2021, gdzie jest zapisana budowa składowiska odpadów w gminie Mrozy o pojemności 630 tys. m3 czyli planowany RI POK . Gdzie będzie usytuowane to składowisko?

– Faktycznie w projekcie zmian WPGO wpisano na wniosek jednego z przedsiębiorców lokalizację składowiska na granicy gminy Mrozy i gminy Kałuszyn. Lokalizacja ta jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania, który nie przewiduje takiego obiektu w żadnej części gminy. Obecnie trwają konsultacje społeczne WPGO, w ramach których wniesiemy o wykreślenie tego wniosku, ponieważ jest on niezgodny z MPZP oraz nie jest akceptowany przez władze samorządowe – odpowiedział Dariusz Jaszczuk.

To nie wszystko, bo 6 grudnia sprawą zainteresował się Krzysztof Laskowski i pilnie pyta, jakie działania zamierza podjąć burmistrz w związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski ulokowaniem składowiska odpadów- -wysypiska śmieci w Mrozach. Jestem ciekawy jak będą przebiegać konsultacje społeczne, działania informacyjne wobec mieszkańców i zmierzające do zaniechania planów MUW.

Burmistrz zastrzega, że wpisanie składowiska w Mrozach do projektu WPGO odbyło się bez jego wiedzy. Były prowadzone rozmowy o możliwości budowy zakładu do odzyskiwania surowców wtórnych i produkcji paliw (RD F), ale bez składowiska lub spalarni odrzutów z sortowni. Wpisanie do projektu WPGO gminy Mrozy jako miejsca potencjalnej lokalizacji wysypiska jest najprawdopodobniej działaniem jednej z firm, która ubiega się o taką lokalizację na terenie powiatu mińskiego.

I przypomina, że 25 listopada 2015 r. w trakcie konsultacji dotyczących projektu WPGO, które odbyły się w Siedlcach zapisy dotyczące zmiany przynależności gmin powiatu mińskiego do regionu gospodarki odpadami oraz budowy składowiska w Mrozach zostały przez Jaszczuka oprotestowane. Również 7 grudnia konwent wójtów i burmistrzów powiatu mińskiego na swoim posiedzeniu w Kałuszynie przyjął stanowisko w sprawie wykreślenia z projektu WPGO zapisu o lokalizacji składowiska w Mrozach. Obecnie gmina przygotowuje protest, który uchwali RM Mrozy 30 grudnia.

Burmistrz informuję, że od dłuższego czasu na stronie internetowej gminy Mrozy jest informacja o konsultacjach społecznych projektu WPGO i każdy z mieszkańców może wnieść swoje uwagi w terminie do 15 stycznia 2016 r. Jeśli jest potrzeba spotkania z mieszkańcami w celu bardziej szczegółowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, Jaszczuk jest do dyspozycji w umówionym terminie.

Zaczyna się dziać ciekawie, ale kto odpowie na pytanie, co za bydle podłożyło Jaszczukowi i Soszyńskiemu śmieciowąświnię...

Numer: 51/52 (950/951) 2015   Autor: Janko FridayskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *