Tydzień z prawem (99)

Cztery lata temu rozwiodłam się ze mężem, z którym mam 3-letniego syna. W wyroku rozwodowym zostały zasądzone alimenty na jego rzecz. Były mąż przez pewien czas wywiązywał się z obowiązku, ale gdy stracił pracę, zaprzestał też regularnego płacenia alimentów – wpłacał co kilka miesięcy mniejsze kwoty. Pół roku temu wyjechał za granicę i nie płaci w ogóle. Ponieważ nie mam szans na egzekucję tych alimentów, zastanawiam się czy mogę żądać alimentów od rodziców męża, którzy są osobami majętnymi. Kiedyś wręcz rozpieszczali wnuka, ale po rozwodzie przestali się nim interesować...

Z ojca na teściów

Kwestia obowiązku alimentacyjnego została uregulowana w dziale III Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zasadą ogólną jest, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Najpierw zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych, to obciąża bliższych stopniem przed dalszymi, ale zawsze w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Oznacza to, że dziadkowie są zobowiązani dostarczać małoletnim wnuczętom środki utrzymania, a rodzice mają prawo oczekiwać pomocy finansowej od dzieci, kiedy znajdują się w niedostatku i w przypadku braku takiej pomocy mogą znaleźć ochronę prawną. Oczywiście obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Jak zauważył Sąd Najwyższy w jednym z wyroków... Obowiązek alimentacyjny babki nie polega na przerzuceniu na nią niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci, może ona bowiem być zobowiązana jedynie do takich świadczeń na jakie pozwalają jej możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również jej usprawiedliwionych potrzeb (art. 135 § 1 KRO). Przy ocenie, czy osoba zobowiązana w pierwszej kolejności do świadczenia alimentacyjnego nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi, należy zastosować kryterium obiektywne, a nie subiektywne. Oznacza to, że dla przeciętnego obserwatora jest oczywiste, że osoba zobowiązana nie jest w stanie, np. z powodu choroby, wypełniać obowiązku alimentacyjnego. Może więc pani złożyć pozew do sądu o alimenty przeciwko byłym teściom, ale zakres ich świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości. Oznacza to, że na sprawie w sądzie powinna pani wskazać realne potrzeby syna. Nie powinna pani też kierować zbyt wygórowanych roszczeń, kierując się tylko sytuacją majątkową byłych teściów.

Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 40, tel. 25 752 25 51, mob. 500 112 479, e-mail biuro@kancelariamalczyk.pl. www.kancelariamalczyk.pl.

PS. Każdy z prawnymi wątpliwościami może wysłać swoje pytanie na adres redakcji lub mailowo do naczelny@co-slychac.pl. * UWAGA – TYTUŁ NADAJE REDAKCJA

Numer: 50 (949) 2015 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *