Tydzień z prawem (98)

Od 5 lat jestem zatrudniona w sklepie odzieżowym na stanowisku kasjera/sprzedawcy. Mam dobry kontakt z przełożonymi i nigdy nie miałam żadnych problemów ani konfliktów. W sierpniu byłam na urlopie w górach, gdzie w drugim dniu urlopu skradziono mi telefon. Jak się okazało po moim powrocie z urlopu, w trakcie wypoczynku przełożony próbował się ze mną skontaktować i odwołać mnie z urlopu, ponieważ dwie koleżanki zachorowały. Pracodawca żartując zasugerował, że przy następnej takiej sytuacji wyciągnie daleko idące konsekwencje. Czy faktycznie pracodawca może mnie wezwać do pracy, gdy mam urlop?

Przerwany urlop

Adwokat Agnieszka Malczyk

Urlop wypoczynkowy to czas, w którym pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy i może swobodnie korzystać z przysługującego mu czasu wolnego. Jednak pani szef ma po części rację, bo są przypadki pozwalające odwołać pracownika z urlopu. Uprawnienie to wynika z treść art. 167 § 1 kodeksu pracy, który stanowi, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, gdy jego obecności w pracy wymagają szczególne okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, czyli np. awarie, choroba pracownika zastępującego, kontrola itp. Warto wiedzieć, że w takim przypadku – wynika to z § 2 w/w artykułu – pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu – czyli np. zwrócić pieniądze za wykupioną wycieczkę, czy pokryć koszty powrotu znad morza. Pracodawca jest także oczywiście obowiązany udzielić odwołanemu pracownikowi urlopu w innym terminie. Decyzja dotycząca odwołania pracownika z urlopu powinna być uzasadniona i musi być następstwem obiektywnej oceny czy zaistniałe okoliczności uzasadniają powrót do pracy. Pracodawca odwołując pracownika z urlopu wskazuje termin, w którym pracownik jest obowiązany stawić się do pracy, uwzględniając miejsce pobytu swojego pracownika, istniejące połączenie komunikacyjne i dostępne środki transportu. Pracownik odwołany z urlopu bez względu na własną ocenę okoliczności uzasadniających decyzję pracodawcy o odwołaniu go z urlopu, obowiązany jest zgłosić się do pracy. Odwołanie pracownika z urlopu stanowi bowiem polecenie służbowe. W przypadku niezastosowania się do tego polecenia mogą być wyciągnięte wobec niego sankcję dyscyplinarne, a w skrajnych przypadkach może nawet zostać zwolniony w trybie natychmiastowym. Zgodnie z treścią art. 100 § 1kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są onesprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Należy jednak zauważyć, iż w przypadku, gdy pracodawc odwoła pracownika z urlopu, gdy nie wymagają tegookoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu,pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 40, tel. 25 752 25 51, mob. 500 112 479, e-mail biuro@kancelariamalczyk.pl. www.kancelariamalczyk.pl.

PS. Każdy z prawnymi wątpliwościami może wysłać swoje pytanie na adres redakcji lub mailowo do naczelny@co-slychac.pl. * UWAGA – TYTUŁ NADAJE REDAKCJA

Numer: 49 (948) 2015   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *