Tydzień z prawem (97)

Półtora roku temu zmarł mój dziadek od strony ojca, który był stosunkowo zamożnym człowiekiem. Pozostawił po sobie dwóch synów. Jeden z nich – mój ojciec pokłócił się z dziadkiem i od tamtej pory nie utrzymywali ze sobą żadnych kontaktów. Dziadek mieszkał ze stryjem w Krakowie. Przed śmiercią dziadka udało mi się odnowić z nim kontakty i odwiedziłam go kilka razy bez wiedzy mojego ojca. Kilka miesięcy temu odbyła się sprawa spadkowa i okazało się, że dziadek zapisał cały swój majątek stryjowi, a ojca wydziedziczył. Co to oznacza? Czy mogę domagać się jakiejś rekompensaty finansowej od stryja albo części majątku np. połowy kamienicy. Słyszałam o zachowku...

Marnotrawny zachowek

Adwokat Agnieszka Malczyk

Komu przysługuje prawo do zachowku? Zstępnym, a więc także wnukom, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się połowa wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Roszczenie to kieruje się przeciwko spadkobiercy – w pani przypadku przeciwko stryjowi jako sukcesorowi z testamentu. Roszczenie ma sens jedynie w przypadku, gdy uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu. Jednak niczego pani ojciec za życia dziadka nie otrzymał...

Warto tu wiedzieć, że zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej można żądać jedynie do pokrycia zachowku a nie konkretnych przedmiotów lub części nieruchomości pochodzącej ze spadku. Oznacza to, że nie może pani wysnuć żądania o połowę kamienicy w Krakowie, ale tylko o pieniądze stanowiące wartości część nieruchomości. W testamencie dziadek wydziedziczył pani ojca. Jak wynika z art. 1008 kc spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się względemspadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci oraz uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Warto wiedzieć, że spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Tutaj tego nie było, więc wydziedziczonego traktuje się jakby nie przeżył spadkodawcy, a jego uprawnienie do zachowku przechodzi na jego zstępnych, czyli także na panią jako wnuczkę. Wynika to wprost z art. 1011 kc, który stanowi, iż zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. Ma więc pani prawo żądać od stryja połowy udziału w spadku, który przypadłby ojcu w przypadku braku testamentu a więc 1/8 wartości spadku. Można skierować sprawę do sądu, ale przed złożeniem pozwu proszę wezwać stryja do zapłaty, wyznaczając termin do spełnienia świadczenia.

Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 40, tel. 25 752 25 51, mob. 500 112 479, e-mail biuro@kancelariamalczyk.pl. www.kancelariamalczyk.pl.

PS. Każdy z prawnymi wątpliwościami może wysłać swoje pytanie na adres redakcji lub mailowo do naczelny@co-slychac.pl. * Uwaga – tytuł nadaje redakcja

Numer: 48 (947) 2015   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *