Tydzień z prawem (96)

Latem byliśmy z żoną i dziećmi w Grecji. Wyjazd wykupiliśmy w znanym biurze podróży. Zależało nam, aby organizator zapewnił warunki pobytu na przyzwoitym poziomie i atrakcje dla dzieci. Niestety pokoje okazały się brudne, hotel był daleko od morza, nie było też zapewnionej opieki nad dziećmi...

Lazurowa bieda

Adwokat Agnieszka Malczyk

Organizator przepraszał i zapewnił zwrot części pieniędzy. Niestety, mimo licznych prób uzgodnienia sposobu zwrotu wpłaconych pieniędzy, cały czas organizator zmienia terminy wypłacenia gotówki, a ostatnio zaproponował po prostu rabat na wyjazd zimowy. W takiej samej sytuacji znalazło się kilka par z dziećmi, więc pomyślałem o pozwie zbiorowym...


W polskim prawie jest przewidziana instytucja pozwu grupowego, którym mogą być dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przez co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Wskazane postępowanie należy do właściwości sądów okręgowych i jest unormowane ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44). Należy podkreślić, że postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Może ono nastąpić w podgrupach, liczących co najmniej 2 osoby. Ponadto w sprawach o roszczenia pieniężne powództwo może ograniczać się do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. W takim przypadku powód nie jest obowiązany wykazywać interesu prawnego. Jeżeli więc wśród pokrzywdzonych jest dziesięć lub więcej osób, wszyscy domagacie się zwrotu wpłaconych pieniędzy z tytułu niewykonania usługi za którą zapłaciliście i wysokość, a roszczenia każdego z was jest ujednolicone, to wystąpienie z pozwem zbiorowym jest jak najbardziej zasadne. Brak możliwości skorzystania z komfortu wyjazdu, za który zapłaciliście nie wynika z waszej winy, więc należy się zwrotczęści wpłaconych pieniędzy. Należy jednak pamiętać, że wymagania dotyczące wszystkich wskazanych wyżej warunków, w tym m.in. warunków podmiotowych (liczby osób w grupie i podgrupie) muszą być spełnione już w momencie składania pozwu grupowego. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów dotyczących dopuszczalności postępowania grupowego będzie prowadzić do odrzucenia pozwu. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym stanowi wyjątek od zasady ogólnej i wynosi 2 procent wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 tysięcy złotych. Podsumowując – jeśli zbierze się wśród uczestników wycieczki do Grecji co najmniej 10 niezadowolonych osób można zastanowić się nad wytoczeniem powództwa przeciwko organizatorowi w ramach pozwu grupowego. Przed ostatecznym podjęciem decyzji warto zgłosić się do adwokata, który przygotuje profesjonalny pozew.

Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 40, tel. 25 752 25 51, mob. 500 112 479, e-mail biuro@kancelariamalczyk.pl. www.kancelariamalczyk.pl.

PS. Każdy z prawnymi wątpliwościami może wysłać swoje pytanie na adres redakcji lub mailowo do naczelny@co-slychac.pl. * UWAGA – TYTUŁ NADAJE REDAKCJA

Numer: 47 (946) 2015   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *