Tydzień z prawem (95)

Mam stabilną pracę jednak jestem już trochę znudzona i zaczęłam poszukiwać innego miejsca pracy. Byłam na rozmowie kwalifikacyjnej w dużej firmie i zaproponowano mi umowę próbną na trzy miesiące. Nie wiem czy opłaca mi się rezygnować z umowy o pracę na czas nieokreślony w dotychczasowym miejscu pracy na rzecz umowy próbnej. Czym jest taka umowa? Czy pracodawca może w trakcie wypowiedzieć mi umowę próbną? Czy ma obowiązek mnie później zatrudnić?

Gorsza próba

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na cel zawierania umów o pracę na okres próbny. Jak stwierdził w wyroku z dnia 4 września 2013 roku Sąd Najwyższy, sygn. akt: II PK 358/12 ...Umowa na okres próbny ma sprawdzać przygotowanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju. Cechą charakterystyczną umowy na okres próbny jest jej usługowy charakter wobec pozostałych umów. Bezpośrednim celemtej umowy nie jest bowiem osiągnięcie gospodarczego celu zatrudnienia w sposób właściwy dla każdej z umów wymienionych w art. 25 § 1 k.p. KP, ale wypróbowanie pracownika przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia, tzn. sprawdzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku i zapewnienie niekłopotliwego czyli automatycznego rozwiązania umowy w razie niepomyślnego wyniku próby. Dlatego umowa na okres próbny, jeżeli strony decydują się na jej zawarcie, z reguły poprzedza umowę innego rodzaju, którą nawiązuje się w razie pomyślnego wyniku próby... Umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na okres do 3 miesięcy i rozwiązuje się z nadejściem umówionego terminu. Jest ona szczególnie łatwa do rozwiązania z uwagi na krótkie okresy wypowiedzenia, bowiem okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że pani obawy co do rezygnacji z umowy o pracę na czas nie określony dla zawarcia umowy na okres próbny są uzasadnione. Ponadto przy wypowiedzeniu umowy o pracę na okres próbny nie ma wymogu istnienia przyczyny wypowiedzenia, co wynika bezpośrednio z art. 45 § 1 kodeksu pracy. Zatem nie ma pani żadnej gwarancji, czy po umowie zatrudniona, a także czy w trakcie świadczenia pracy na próbę nie dostanie pani wypowiedzenia, niezależnie od tego, jak dobrze będzie pani wykonywać powierzone obowiązki. Przy czym należy pamiętać, iż wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny natychmiast po jej zawarciu, bez możliwości podjęcia pracy zaoferowanej tą umową, stanowi nadużycie prawa do rozwiązania jej w tym trybie, tak z uwagi na sprzeczność z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, którym z pewnością nie jest rozwiązanie umowy, której wykonywanie pracodawca uniemożliwił pracownikowi, jak i z zasadami współżycia społecznego – co stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 grudnia 2014 roku, o sygn. akt: I PK 125/14.

Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 40, tel. 25 752 25 51, mob. 500 112 479, e-mail biuro@kancelariamalczyk.pl. www.kancelariamalczyk.pl.

PS. Każdy z prawnymi wątpliwościami może wysłać swoje pytanie na adres redakcji lub mailowo do naczelny@co-slychac.pl. * Uwaga – tytuł nadaje redakcja

Numer: 46 (945) 2015 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *