Tydzień z prawem (92)

W sierpniu w niedzielę wracałem samochodem. Dzień wcześniej byłem na weselu. Zatrzymała mniepolicja do rutynowej kontroli i okazało się, że miałem 0,51 promila w wydychanym powietrzu. Zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Co mi grozi? Pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja… Zależy mi na szybkim odzyskaniu prawa jazdy, bo jest mi potrzebne do pracy...

Ostre dwa gazy

Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 115 § 16 kodeksu karnego stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W związku z powyższym, mając na uwadze, że w pana przypadku zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyła 0,5 promila, nie można tu mówić o wykroczeniu, a co do zasady kara w przypadku wykroczenia byłaby zdecydowanie mniej dolegliwa. Ponadto należy zauważyć, iż od dnia 18 maja 2015 roku zostały zaostrzone przepisy wobec kierowców popełniających przestępstwo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. W związku z powyższym musi pan mieć świadomość, iż grozi panu sankcja w oparciu o znowelizowane przepisy. W związku z zaostrzeniem przepisów, został wydłużony okres, na jaki jest orzekana kara w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Obecnie minimalny czas zakazu prowadzenia pojazdów za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wynosi trzy lata. Jeżeli zdarzenie miałoby miejsce przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, tj. przed 18 maja 2015 roku w zaistniałej sytuacji mógłby być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od roku do 10 lat. Obecnie grozi panu odebranie prawa jazdy na czas od 3
do 15 lat. Ponadto zgodnie z art. 178a § 1 k.k. kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Jako osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się pan również liczyć z wysoką grzywną. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł dla osób, które zostały złapane po raz pierwszy na tym przestępstwie. Natomiast dla osób, które ponownie dopuszczą się popełnienia wskazanego przestępstwa grozi grzywna nie mniejsza niż 10 tys. zł. Jednocześnie sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie jeżeli sprawca czynu polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, był już wcześniej prawomocnie skazany za to przestępstwo. Zaostrzenie przepisów ma na celu profilaktykę w ochronie osób, które stawały się ofiarami wypadków spowodowanych przez osoby kierujące w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Mając na uwadze powyższe trzeba się liczyć z tym, iż w najlepszym wypadku zostanie pan ukarany karą grzywny oraz zostanie zabrane prawo jazdy na 3 lata.

Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 40, tel. 25 752 25 51, mob. 500 112 479, e-mail biuro@kancelariamalczyk.pl. www.kancelariamalczyk.pl.

PS. Każdy z prawnymi wątpliwościami może wysłać swoje pytanie na adres redakcji lub mailowo do naczelny@co-slychac.pl.
* UWAGA – TYTUŁ NADAJE REDAKCJA

Numer: 43 (942) 2015 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *