Tydzień z prawem (91)

Jakiś czas temu mój syn był ze swoją narzeczoną na dyskotece, gdzie doszło tam do kłótni i szarpaniny pomiędzy synem a innym chłopakiem, który zaczepił narzeczoną syna. W wyniku zdarzenia ten drugi chłopak złamał rękę i trafił do szpitala. Teraz syn ma sprawę w sądzie, został oskarżony o pobicie. Z relacji syna wynika, że tylko bronił swojej dziewczyny. Syn nie ma pieniędzy na adwokata, bo studiuje dziennie i duża ilość zajęć na uczelni uniemożliwia mu podjęcie pracy. Ja niestety nie mogę mu pomóc, bo renta ledwo starcza mi na życie. Jak w tej sytuacji mamy się bronić...

Obrona dla każdego

Adwokat Agnieszka Malczyk

W toku postępowania karnego oskarżonemu lub podejrzanemu przysługuje prawo do obrony. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 roku, każdy oskarżony ma prawo żądać ustanowienia adwokata z urzędu. Warto wiedzieć, iż to sąd wyznacza obrońcę obligatoryjnie, działając z urzędu jedynie w sytuacjach wymienionych w przepisach – np. gdy oskarżony leczył się psychiatrycznie, czy jest aresztowany w związku z podejrzeniem popełnieni zbrodni. Ponieważ taki przypadek nie zachodzi w przypadku syna, konieczne jest złożenie wniosku. Zaznaczyć trzeba, iż obrońca może podejmować czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego, przy czym udział obrońcy nie stanowi przeszkody do osobistego działania oskarżonego w toczącym się postępowaniu. Wbrew obiegowej opinii, obrońca-adwokat (jest to wpisane w etykę jego zawodu) ustanowiony z urzędu wykonuje swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem. Aby umożliwić mu profesjonalną obronę jak np. złożenie wniosków dowodowych, należy kontaktować się z obrońcą przed sprawą, a nie w ostatniej chwili w sądzie przed samą rozprawą. Po wyznaczeniu obrońcy z urzędu jest on uprawniony do działania w całym postępowaniu. Dotyczy to również czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, a więc również w postępowaniu wykonawczym, co jest kolejną zmianą w przepisach obowiązująca od 1 lipca 2015 roku. Wcześniej wyznaczenie obrońcy z urzędu nakładało obowiązek do podejmowania czynności procesowych w imieniu oskarżonego jedynie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Proszę więc podpowiedzieć synowi, aby złożył wniosek do sądu o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Niewykluczone, że w wyniku współpracy z obrońcą uda się wyjaśnić całą sytuację i w konsekwencji sąd uniewinni syna od zarzucanego mu czynu. Warto pamiętać, że również pozostałe strony występujące w postępowaniu karnym w szczególności pokrzywdzony mogą występować z profesjonalnym pełnomocnikiem, jeżeli wymaga tego ich interes prawny tj. gdy dochodzą odszkodowania lub zadośćuczynienia w toczącym się postępowaniu. Wtedy na stosowny wniosek sąd również wyznacza w postępowaniu pełnomocnika z urzędu, którym może być adwokat.

Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 40,
tel. 25 752 25 51, mob. 500 112 479,
e-mail biuro@kancelariamalczyk.pl.
www.kancelariamalczyk.pl.

PS. Każdy z prawnymi wątpliwościami może wysłać swoje pytanie na adres redakcji lub mailowo do naczelny@co-slychac.pl.

* UWAGA – TYTUŁ NADAJE REDAKCJA

Numer: 42 (941) 2015   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *