JakubówJakubów wydawniczy

Gmina Jakubów atrakcyjna inwestycyjnie, turystycznie, przyjazna swoim  mieszkańcom - to pierwszy album odkrywający piękno jakubowskiej gminy i jedyny zawierający unikalne informacje dotyczące tego terenu. Wydała go firma FOTOPIA – Diany i Przemysława Piątkowskich na zlecenie Urzędu Gminy Jakubów. Wydanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Album tajemnic

Jakubów wydawniczy / Album tajemnic

Prace nad publikacją trwały prawie 2 lata. Ostatecznie na 160 kredowych stronach w wygodnym formacie B5 zawarto największe tajemnice skrywane przez gminę Jakubów. Opatrzono je unikatowymi mapami i zdjęciami wykonanymi głównie przez Przemysława Piątkowskiego, ale także odkrytymi w prywatnych i urzędowych archiwach. Całość dopełniają fotografie lotnicze wykonane przez 2. Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Mińska Mazowieckiego.

Album to skarbnica wiedzy o gminie Jakubów. Jedyna taka publikacja, która zbiera rozproszone informacje na temat tego terenu, skrywane w archiwalnych dokumentach i pismach. Urozmaicono je wiadomościami przekazanymi przez rdzennych mieszkańców, a także historyka i regionalistę Andrzeja Karlikowskiego. Publikacja odkrywa przed czytelnikiem walory przyrodnicze, sportowe i rekreacyjne gminy, kultywuje jej historię i dziedzictwo materialne, a co więcej – jest jak dotąd jedyną kroniką życia społeczno-kulturalnego jej mieszkańców.

Numer: 2 (797) 2013   Autor: (jk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *