Powiat mińskiPowiat posesyjny

Konia z rzędem temu, kto przewidzi początek sesji rady powiatu,kiedy akurat szykuje się gala nagród czy stypendiów. Tuż przedświętami 19 grudnia było podobnie i tak ludno, że kandydaci do nagród zasiedli nie tylko w loży dla publiki, ale i miedzy radnymi. Ci zaś mieli przed sobą uchwalenie trudnego budżetu na 2013 rok i spotkanie opłatkowe

Nagrody przed budżetem

Powiat  posesyjny / Nagrody przed budżetem

Władze powiatu zadbały, by stworzyć na sali obrad uroczysty nastrój, który będzie sprzyjał zasłużonym dla sportu, stypendystom starosty za wyniki w nauce oraz statuetce Złotego Kopernika za film o treningu zwycięzców.
Okazało się, że mamy trzech, całkiem świeżych mistrzów sportu, a właściwie działaczy wartych brązowych medali od ministry Muchy. To Zdzisław Wiącek, Mirosław Bębnowicz i Marek Kudelski, którzy mieli je otrzymać podczas niedawnego forum sportowego w muzeum sportu. Nic nie przepadło, więc wypinali piersi przed Mirosławem
Krusiewiczem i Antonim Tarczyńskim w sali konferencyjnej starostwa.
Zaskoczeniem była również obecność na sesji Józefa Chwedorowicza, prezesa warszawskiej Fundacji Innowacji Społeczno-Kulturalnych, który wręczył dyrektorce Macierzanki statuetkę Złotego Kopernika za zajęcie przez szkołę pierwszego miejsca w III Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO.
Ostatnią odsłoną gali nagród było wręczenie stypendiów za wysokie wyniki w nauce. Średnie ocen były rzeczywiście imponujące. Szczególnie Roberta Konia z rzędem temu, kto przewidzi początek sesji rady powiatu, kiedy akurat szykuje się gala nagród czy stypendiów. Tuż przed świętami 19 grudnia było podobnie i tak ludno, że kandydaci do nagród zasiedli nie tylko w loży dla publiki, ale i miedzy radnymi. Ci zaś mieli przed sobą uchwalenie trudnego budżetu na 2013 rok z G iLO, który uzyskał w roku szkolnym 2011/2012 średnią ocen 5,79. Kolejne wyniki to 5,17
Grzegorza Szuby z klasy III z technikum informatycznego w mińskim ZS-1, 5,15 Patrycji Kraszewskiej z klasy III LO w ZS-1 oraz 5,12 Sylwii Wrony z klasy III technikum ekonomicznego w ZSE . Powyżej piątki była także Agnieszka Kamińska z LO przy Pięknej ze średnią ocen 5,08 i K laudia Chmielewska z ZSE ze średnią 5,07. Dwie stypendystki - Małgorzata Botwina ucząca się na sprzedawczynię przy ul. Budowlanej i Paulina Pęczkowska z LO w ZS im MSC - uzyskały średnią 4,86, a po równe 4,8 plastyczka Joanna Polkowska, przyszły spedytor Damian Żach i K acper Szubiński uczący się na mechanika pojazdów samochodowych u dyrektora Płochockiego.

Tymczasem z końcem grudnia upłynął termin zgłaszania kandydatów do powiatowej Laury za 2012 rok. Właśnie rozpoczyna się jej jedenasta edycja bez zmian regulaminowych, na które mieli ochotę niektórzy radni z komisji oświaty i kultury. Jej przewodniczący Daniel Milewski rozpoczął nawet dyskusję, ale większość uznała, że na zmiany jeszcze za wcześnie. Tak więc drugą dekadę statuetka nadal przypadnie osobom uznanym za wybitne w sześciu dziedzinach, które są nierównomiernie obsadzane nominatami. I tak od kilku lat kultura ma ok.
dziesięciu zgłoszeń, a rolnictwo z ochroną środowiska po jednym kandydacie.
Nadal laureatów wybierze kapituła złożona z zarządu powiatu, przewodniczących komisji i zdobywców Laur w dwóch ostatnich latach. Być może wykorzysta zapis regulaminu o przyznaniu dodatkowych statuetek podmiotom zbiorowym, jak ostatnio TPMM w kulturze i Lidze Siatkówki w sporcie. Trzeba tez pamiętać, że Laura jest wyłącznie nagrodą honorową, a więc nie idą z nią żadne gratyfikacje finansowe. Budżet powiatu ponosi więc koszty tylko za odlewy statuetek i galę, która znowu jest oddzielną ceremonią, a nie elementem festynowej majówki.

Numer: 1 (796) 2013   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *