Powiat mińskiPodmińskie korzenie

On to Marian Kiełbasa urodzony w 1951 roku w Kielcach. Dziś bezrobotny elektronik lubiący fotografię i psy. Przy kupnie każdego dostawał rodowód lepszy od własnego. To go pobudziło do szukania korzeni własnej rodziny. Oni to właśnie przodkowie Mariana Kiełbasy z... Kuflewa. Odkrył ich, schodząc aż do 1750 roku...

Z rodu Kiełbasów

Podmińskie korzenie / Z rodu Kiełbasów

Rodzice Mariana Kiełbasy byli robotnikami pochodzącymi ze wsi. Matka Franciszka z domu Durlik z podkieleckich Kostomłotów, a ojciec Stanisław urodził się w
Strzyżewie koło Łukowa.
Jak się poznali? Kiełbasowie mieszkali przed wojną w Warszawie. Dziadek Walenty (rocznik 1863) pracował jako cieśla, a babka Marianna zajmowała się domem. Po śmierci dziadka w 1935 r. sytuacja materialna uległa pogorszeniu, więc musiał pracować ojciec Mariana.
W 1944 r. wywieziono go na roboty do Niemiec, a jego matkę wysiedlono z  Warszawy. W 1945 r. Stanisław powrócił do kraju i odszukał matkę w Kielcach. Tam spotkał swoją późniejszą żonę, z którą miał czworo dzieci, w tym Mariana. Choroba nie pozwoliła mu doczekać starości – zmarł w 1964 roku, mając zaledwie 43 lata.
- Zastanawiałem się dlaczego mój dziadek Walenty we wszystkich dokumentach, jakie miałem, miał wpisane tylko „syn Anny” – opowiada Marian Kiełbasa, chwaląc kancelistów, którzy mieli czytelny charakter pisma. Tajemnicę poznał z aktu urodzenia otrzymanego z archiwum diecezji praskiej w Warszawie...
- Działo się we wsi Kuflewie, dnia 6 lutego 1863 roku, o godzinie 12 w południe. Stawiła się Justyna Gałązkowa, akuszerka lat 60 mająca, tu w Kuflewie zamieszkała, w obecności Marcina Kowalczyka, wyrobnika lat 29 mającego, tudzież Piotra Zawiski, wyrobnika, lat 31 mającego, tu w Kuflewie zamieszkałych i okazała nam
dziecię płci męskiej, oświadczając iż takowe jest urodzone tu w Kuflewie na dniu dzisiejszym o godzinie piątej rano z Anny Kiełbasowej, wdowy niezamężnej, wyrobnicy lat 26 mającej, tu w Kuflewie zamieszkałej i ojca niewiadomego.
(...) nadane zostało imię Walenty, a rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Cegiełka i wyżej wymieniona Justyna Gałązkowa. Akt ten oświadczającej i świadkom przeczytany, a gdy ci pisać nie umieją przez nas podpisany został ksiądz Piotr Paderewski kanonik-proboszcz parafii kuflewskiej utrzymujący akta Stanu Cywilnego.
Dlaczego wdowa, skąd dziecko? Okazało się, że Anna wyszła za mąż w 1860 roku za 23-letniego Jana Kiełbasę z Toporu, co poświadczyli świadkowie Kazimierz i Filip Cegiełkowie. Jan był synem Andrzeja Kiełbasy wyrobnika z Kuflewa i Teresy z Zakrzewskich, natomiast Anna pochodziła z Dziadaków i była rok starsza od swego wybranka. Niestety, w niecały rok po ślubie Jan umarł, co u proboszcza Paderewskiego potwierdzili dwaj wyrobnicy – Józef Kuć i Piotr Sadowski. Nieboszczyk miał brata Izydora i siostrę Katarzynę, a ich ojciec Andrzej – brata Klemensa i trzy siostry. Jednak z Marianem Kiełbasą nie łączy ich krew, a tylko nazwisko, które dziadek Walenty otrzymał po swojej matce, która z Janem Kiełbasą nie miała dzieci.

A dlaczego Walenty z rodziną znalazł się w stolicy? Widocznie nie było mu najlepiej w Kuflewie, bo po śmierci swojej pierwszej żony Elżbiety (z domu Ornoch) najął się na zarządcę majątku we wsi Strzyżew, gdzie ożenił się z Marianną Zarzycką. Spod Łukowa przenieśli się do Warszawy i tu historia się zamyka.
Jak widzimy, gros wydarzeń ma miejsce w Kuflewie i być może tam lub w okolicznych wsiach żyją potomkowie wspomnianych w księgach parafialnych i artykule osób.
Do wspomnień i szukania rodzinnych sag namawia również Marian Kiełbasa, prosząc o suplement do swojej opowieści. Nie tylko od kogoś z nazwiskiem Kiełbasa.

Numer: 1 (796) 2013   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

Dodano dnia: 2013-02-23 godz. 21:14 :: przez: MarianKi

wiem że rodzina Zakrzewskich z których pochodziła matka Jana Kiełbasy, z niewiadomych przyczyn zmieniła nazwisko na Kiełbasa. Może jestem potomkiem byłych właścicieli majątku w Kuflewie?Jeśli uważnie czytać dokumenty to można dowiedzieć się wielu faktów. Pozdrawiam Marian Kiełbasa

 

 

Dodano dnia: 2013-02-23 godz. 20:24 :: przez: AUTOR

Dziękuję za dobre słowo. Już jest kilka odzewów, ale ludzi, którzy tylko znali lub słyszeli o Kiełbasach. Czekamy na ciąg dalszy...

 

 

Dodano dnia: 2013-02-23 godz. 20:23 :: przez: AUTOR

Dziękuję za dobre słowo. Już jest kilka odzewów, ale ludzi, którzy tylko znali lub słyszeli o Kiełbasach. Czekamy na ciąg dalszy...

 

 

Dodano dnia: 2013-02-23 godz. 01:32 :: przez: MarianKi

Bardzo dobre streszczenie. Dziękuję. Pozdrawiam Marian Kiełbasa

 

 

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *