Siedlce pedagogiczne

29 września odbyło się Siedleckie Forum Nauczycieli i Wychowawców zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

W drodze do Boga

W drodze do Boga

Hasłem tegorocznego spotkania było wychowanie do wiary i patriotyzmu. Konferencje poprzedziła Msza celebrowana w kościele p.w. św. Stanisława, pod przewodnictwem ks. Jacka Szostakiewicza, który w homilii podkreślił ogromną rolę rodziny w wychowaniu młodych ludzi oraz przedstawił nauczycieli jako tych, którzy mają być aniołami doprowadzającymi młodych do Boga. Po skończonej Mszy Św. uczestnicy udali się do Centrum Kultury i Sztuki, aby wysłuchać referentów. Pierwszym prelegentem był ks. Wojciech Hackiewicz, który mówił na temat wychowania do wiary. Zaznaczył, że zadaniem rodziców i wychowawców jest przygotowanie dziecka do momentu spotkania Boga. Zauważył, że chrześcijaństwo, aby przeciwstawić się kulturze postmodernistycznej może zaoferować normalne, rodzinne życie i dać nadzieję, którą współczesna kultura człowiekowi zabiera. 

Adam Borowski przedstawił referat pt. Czy trzeba wychowywać do patriotyzmu? Stwierdził, że za bycie dobrym człowiekiem i Polakiem nie ma splendoru, dlatego dla młodych może wydawać się to mało atrakcyjne. Mimo tego, należy walczyć i nie można dać za wygraną. Następnie pan Mariusz Patey przekazał informację o Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej i Stowarzyszeniu Ruch Edukacji Narodowej. Po dyskusji i przerwie głos zabrał o. Marek Skiba OMI, który opowiadał o swojej pracy z młodzieżą oraz Domu Chleba w Osłej. Później swoje świadectwo wygłosiła przedstawicielka Wspólnoty Cenacolo na temat kłótni o kolor mundurka...

Ks. Bogdan Stańkowski SDB zauważył, że odchodzi się od tradycyjnej koncepcji wychowania na rzecz partnerstwa. Zdaniem badacza brakuje klarownego odniesienia do wartości wyższych i wypracowanej wizji wychowanka w szkole i w rodzinie. Zauważył także, że współpraca szkoły i rodziców powinna opierać się na dialogu i  świadomości tego, co jest wartością najwyższą. 

Spotkanie zakończyła krótka dyskusja. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, gdyż mogli pogłębić swoją wiedzę i spotkać się z ciekawymi ludźmi, wymienić doświadczeniami. Następne spotkanie już za rok.

Numer: 2012 40   Autor: Kamila JachimczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *