W Cegłowie została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

Węgrów na odpady

Węgrów na odpady

Ponownie firmą wyłonioną w przetargu zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wegrowie. Umowę z ramienia wykonawcy podpisali dyrektor PGK Edwin Salamon oraz kierownik przedsiębiorstwa Beata Kryśkiewicz, natomiast w imieniu gminy wójt Marcin Uchman wraz ze skarbnikiem Mileną Dąbrowską. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego miesięczna wartość zadania będzie wynosiła 27 540 zł brutto, natomiast umowa została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Numer: 6 (905) 2015   Autor: (jaz)

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *