Wzięli i napisali

W związku z coraz niższymi temperaturami i zapowiadanymi opadami śniegu mińska straż postanowiła przypomnieć mieszkańcom o obowiązkach właścicieli nieruchomości, wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta. Strażnicy miejscy po opadach śniegu będą sprawdzać, czy właściciele nieruchomości wypełniają swoje obowiązki w zakresie zimowego utrzymania...

Straż na zimę

Wzięli i napisali / Straż na zimę

Co nakazują mińszczanom? Niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Także usuwanie sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, pryzmowanie błota, śniegu, lodu na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem minimum 1 metra od pnia drzewa, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. W celu skutecznego wyegzekwowania nałożonych na właścicieli nieruchomości obowiązków strażnicy miejscy będą stosować, zgodnie z poleceniem komendanta straży, przewidziane prawem kary i środki oddziaływania wychowawczego. Za nie uprzątnięcie błota, śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości można otrzymać mandat karny w wysokości – 100 zł. Jak wyjaśnia komendant Janusz Wiaterek, wykonanie powyższych czynności i obowiązków leży również w interesie właścicieli nieruchomości. W przypadku, w którym przechodzień, na skutek zaniedbania obowiązku oczyszczenia chodnika, pośliźnie się na nim i złamie rękę czy nogę – właściciel nieruchomości naraża się na odpowiedzialność cywilną. - Apelujemy do mieszkańców Mińska Mazowieckiego, by zawiadamiali Straż Miejską o przypadkach nieodśnieżonych chodników i innych nieprawidłowościach związanych z zimowym utrzymaniem miasta. Funkcjonariusze przyjmą każde zgłoszenie. Tam, gdzie sprawa będzie dotyczyła własności miasta, dyżurni będą przekazywać informacje koordynatorowi akcji – pisze SM w okólniku.

Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki apeluje również, aby w czasie zimy nie pozostawać obojętnym na los ludzi bezdomnych. Cały czas monitorowane są miejsca domniemanego przebywania osób bezdomnych w ramach wspólnych patroli. Strażnicy patrolują wszystkie miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne (dworzec i jego okolice, opuszczone budynki, piwnice, klatki schodowe itp.). Osobom bezdomnym strażnicy udzielają informacji, gdzie można otrzymać gorący posiłek, czy spędzić bezpiecznie noc. W sytuacjach koniecznych odwożą osobę bezdomną do schroniska bądź też spowodują, iż zapewniona zostanie im opieka lekarska. Przedstawiciele MOPS przekazują dyżurnemu SM informacje o wolnych i dostępnych miejscach noclegowych w placówkach świadczących taką pomoc. Strażnicy sprawdzają miejsca, gdzie gromadzą się bezdomni, aby ustalić, czy nie potrzebują oni pomocy, jednak liczymy także na informacje od mieszkańców. W znaczący sposób przyspiesza to bowiem czas interwencji i może uratować życie – podsumowuje komendant Wiaterek.

Od redakcji – I po co to wszystko przypominamy? Jak mówią – strzeżonego i Pan Bóg strzeże – więc akurat zapobiegawcze porady strażników się przydadzą. Stówa zostanie na inne wydatki.

Numer: 5 (904) 2015Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *