20 stycznia Aquapark Miejski obchodził mały jubileusz – to już pięć lat od kompletnego oddania obiektu do użytku.

Pięć lat pływania

Pięć lat pływania

Jest to okres po którym można się pokusić o drobne podsumowania. Bez wątpienia kompleks zarządzany przez MOSiR przyczynił się do polepszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu miasta – wprowadzono obowiązkową naukę pływania w ramach zajęć WF dla klas IV szkół podstawowych i I szkół gimnazjalnych. W trakcie tych kilku lat obiekt wzbogacił się o sztuczną nawierzchnię, która w okresie letnim pozwala na zagospodarowanie terenu lodowiska jako boisk wielofunkcyjnych, a część lodowiskowa została doposażona w przesłony przeciwwiatrowe i trybuny. W zeszłym roku aquapark odwiedził milionowy klient, co daje średnio blisko ćwierć miliona klientów rocznie. Rok 2010 to odwiedziny prawie 220 tysięcy osób, lata 2011-2013 to rokrocznie ponad 240 tysięcy osób, a rok 2014 to rekordowa liczba 260 tysięcy, pomimo otwarcia podobnych obiektów w naszym regionie. Do 15 stycznia odwiedziło nas już prawie 17 tysięcy osób. Plany na bliższą i dalszą przyszłość to m.in. wprowadzenie możliwości płatności bezgotówkowych, wymiana systemu wentylacji, usprawnianie systemu oczyszczania wody celem zmniejszenia zapachu chloru, instalacja dodatkowych czytników pobytu, dalsze zagospodarowywanie terenów zielonych, uproszczenie zasad rozliczania poprzez abonamenty wartościowe.

Numer: 4 (903) 2015   Autor: (łk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *