Powiat mińskiPowiat betlejemski

Historia zaczyna się w Betlejem. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat

Pasje jednania

Powiat betlejemski / Pasje jednania

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 28-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni z niego znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku wybrana dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie transportowane jest ono do Wiednia. Tam ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje paradę Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje je od słowackich skautów. Jego przekazanie odbywa się naprzemiennie - raz na Słowacji raz w Polsce. Harcerze przekazują Światło dalej na wschód - do Rosji, na Ukrainę, Białoruś i Litwę, a potem na Zachód - do Niemiec i Danii. Od 17 lat całą akcję wspiera Caritas Polska, przekazując ZHP świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. To właśnie na nich harcerze przekazują Światło prezydentowi RP, premierowi i ministrom, dyrektorom centralnych urzędów w Polsce, wielu swoim przyjaciołom i potrzebującym. Jest to znak, iż oba przedsięwzięcia łączy wspólna misja: działanie na rzecz dzieci i młodzieży.

Oficjalna delegacja ZHP wzięła udział w ceremonii wiedeńskiej w minioną sobotę. Chcemy być razem z naszymi braćmi-skautami z Wiednia, by apel o pokój wśród narodów zabrzmiał jeszcze mocniej. Światło odbierzemy jednak zgodnie z tradycją – od Słowaków w trakcie mszy świętej w miejscowości Svit – mówił jeden z organizatorów. Trafi ono także do Mińska, skąd można je odebrać w KH „Mazowsze” przy ul. Kościelnej 3. Do naszej redakcji zawita w środę 17 grudnia wraz z mińskimi druhami od promocji harcerskich i ludzkich idei.

Numer: 51/52 (898/899) 2014   Autor: (red)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *