Powiat mińskiPowiat między sesjami

W Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Pierwsza bezpieczna

Powiat między sesjami / Pierwsza bezpieczna

W jej trakcie podniesiono m.in. kwestię ograniczenia patologii wśród nieletnich, przeznaczonych środków z budżetu powiatu na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz planu prac komisji w przyszłym roku. Obok starosty Tarczyńskiego pojawili się m.in. Robert Żebrowski Komendant Powiatowy Policji, Jarosław Ufnal, Komendant Powiatowy PSP, przedstawiciele władz miasta i gminy Jakubów. Na początku starosta Tarczyński wręczył akt powołania nowemu członkowi Komisji – radnemu Grzegorzowi Wyszogrodzkiemu. Pierwszy punkt porządku obrad został przedstawiony przez nadkom. Piotra Słońskiego - Naczelnika Sekcji Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, który zapoznał Komisję z działaniami Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim podejmowanymi w zakresie ograniczania patologii wśród dzieci i młodzieży. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedsięwzięcia realizowane przez funkcjonariuszy policji na rzecz zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród nieletnich oraz podkreśliła istotę działań prewencyjnych Policji, które w dużej mierze powodują ograniczenie przestępczości wśród nieletnich. Działania obejmują m.in. liczne spotkania z młodzieżą szkolną oraz ich rodzicami, prowadzenie wielu kampanii mających na celu wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz środków odurzających przez nieletnich. W dalszej części posiedzenia, komisja wyraziła pozytywną opinię na temat projektu budżetu powiatu mińskiego na 2015 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapoznała się z projektem planu pracy komisji na 2015 r., który zakłada 4 posiedzenia komisji w 2015 r.

Numer: 51/52 (898/899) 2014   Autor: (red)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *