MazowszeNasi do władz Mazowsza

Dzięki podejmowanym działaniom społecznym mieszkańcy i przedsiębiorcy powiatu mińskiego oraz Mazowsza w latach 2009-2014 wzbogacili się o ponad 12,7 mln zł w przeliczeniu na projekty inwestycyjne przedsiebiorców, samorządowów, kultury, sportu, edukacji, turystyki – mówi Marcin Sawicki, nasz kandydat do Sejmiku Mazowsza

Sawicki do Sejmiku

Nasi do władz Mazowsza / Sawicki do Sejmiku

Urodził się 25 marca 1978 roku w Mińsku Mazowieckim. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, gdzie w 2002 roku uzyskał stopień magistra ekonomii o specjalizacji: ekonomia - bankowość - kredytowanie przedsiębiorstw. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, kierunek: Wycena Nieruchomości. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie: funduszy unijnych oraz zarządzania projektami (m.in. „PRINCE2 Practitioner i PRINCE2 Foundation”), zamówień publicznych. Uczestniczył w kursach dotyczących zastosowania prognozowania, statystyki oraz ekonometrii w biznesie na Uniwersytecie Warszawskim. Biegle włada językiem angielskim, a w stopniu średniozaawansowanym językiem rosyjskim. Zna również język niemiecki w stopniu podstawowym. Swoją pracę zawodową rozpoczynał w organizacjach rolniczych i organizacjach pozarządowych. W latach 2004-2010 prowadził działalność gospodarczą - szkołę języków obcych Royal School of English, gdzie oprócz prowadzenia zajęć ze słuchaczami pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego. Od kwietnia 2006 do sierpnia 2014 roku pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Organizacji Zakładowej Związku Zawodowego Służb Państwowych i Społeczno- -Zawodowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz był Przewodniczącym Podkomisji Antymobbingowej (delegowany z ramienia organizacji społecznej). W latach 2010–2012 współpracował z powiatem mińskim i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Gotowi do zmian – młodzież szkolna na lokalnym rynku pracy”, którego był pomysłodawcą i współautorem. Od 2007 roku jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia – organu doradczego Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim (powołany na drugą kadencję). Od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Mińskiej (powołany na drugą kadencję). W latach 2009–2014 Rada, której przewodniczył zatwierdziła ponad 300 projektów finansowanych ze środków PROW. Uczestniczy w posiedzeniach Koła Marketingu Politycznego i w Akademii Politycznej im. Konrada Adenauera. Od sierpnia 2014 r. powołany na stanowisko Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki p. Janusza Piechocińskiego. Hobby to działalność społeczna, zorganizował m.in. zbiórkę prezentów dla wychowanków Domu Dziecka w Falbogach oraz wspomagał organizację licznych przedsięwzięć kulturalnych na obszarze powiatu mińskiego, m.in. konkursy piosenki obcojęzycznej oraz akcje związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Interesuje się rozwojem regionalnym i funduszami unijnymi. Od 3 lat rozwija kompetencje związane ze statystyką. W wolnej chwili lubi czytać książki. Czynnie uprawia sport – koszykówkę. Ma żonę Joannę i jedno dziecko.

Program
Marcina Sawickiego
• Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jako przedstawiciel MG podczas konwentu Wójtów i Burmistrzów w Cegłowie, w dniu 30.09.14 r. przedstawiłem plan wsparcia gmin i miasta Mińsk Mazowiecki w utworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej. Nasz teren zasługuje na nowe inwestycje.
• Wzrost wydatków na inwestycje drogowe oraz około drogowe na poziomie lokalnym i regionalnym. Jako radny Sejmiku aktywnie wesprę budowę dróg lokalnych i regionalnych.
• Utworzę partnerstwo lokalne mające na celu współpracę przedsiebiorców, instytucji lokalnego rynku pracy oraz placówek edukacyjnych w zakresie optymalnego dostosowania programów nauczania do wymogów lokalnego/regionalnego rynku pracy. Jako radny Sejmiku przyczynię się do aktywnego kreowania polityki zatrudnienia w subregionie i powiecie poprzez wzajemną współpracę firm, szkół oraz urzedów pracy.
• Zwiększę nakłady finansowe na terenie Województwa Mazowieckiego na rzecz kultury, turystyki i sportu. Jako radny Sejmiku dopilnuję zwiększenia wydatków Województwa na kulturę, turystykę i sport.

Działalność zawodowa i społeczna:
• Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego
• Przewodniczący Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (LGD ZM) - II kadencja
• Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia – organu doradczego Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim - II kadencja
• Ekspert z zakresu funduszy UE
• Specjalista z zakresu analizy statystycznej danych

Numer: 46 (893) 2014Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *