MazowszeWojewództwo opłat

Wojewoda dwa razy w roku, na podstawie przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, ustala wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Zmniejszyli odtworzenia

Województwo opłat / Zmniejszyli odtworzenia

Wartość wskaźnika jest istotna w przypadku ubiegania się o kredyt w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Wojewoda dokonuje wyliczenia na podstawie przeciętnego kosztu budowy 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, określonego przez Urząd Statystyczny w Warszawie, powiększonego o wartość robót wykończeniowych. Wskaźnik ma znaczenie również np. przy ustalaniu wysokości czynszu lokali komunalnych. W poprzednim półroczu wskaźnik wynosił 3550,80 zł dla województwa mazowieckiego i 5881,82 zł dla m.st. Warszawy. Od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. będzie wynosić 3413,99 zł dla województwa mazowieckiego i 6087,53 zł dla Warszawy. Zmniejszył się, więc kryzys trwa.

Numer: 40 (887) 2014   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *